Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

KNMI: Nederland warmt relatief snel op
De afgelopen dertig jaar is de temperatuur in Nederland met gemiddeld 1,1 graad Celsius toegenomen, twee keer zo veel als in de rest van de wereld.
Grootste offshore windpark van Nederland opgeleverd
De aanleg van Borssele 1 & 2, het grootste Nederlandse windmolenpark op zee, is afgerond.
Transitie naar circulair en schoon bouwen verkend
DGBC-studie biedt handreikingen voor hergebruik van verontreinigde bouwmaterialen.
Brede steun voor Stikstofwet
Het kabinet is ‘t afgelopen woensdag eens geworden met de oppositiepartijen SP, 50PLUS en SGP over het voorstel voor een Stikstofwet.
Tata Steel Nederland in het geweer tegen schadelijke stoffen
Tata Steel Nederland introduceert nieuwe activiteiten om de uitstoot van stoffen en geuren en de impact daarvan op de omgeving te verminderen. Voor de acties trekt de staalfabrikant in totaal 300 miljoen euro uit.
Emissie broeikasgassen 3,7 procent gedaald
In de Europese Unie is de uitstoot van broeikasgassen het afgelopen jaar met 3,7 procent gedaald. Ten opzichte van het ‘referentiejaar’ 1990 zijn de emissies per 2019 zo’n 24 procent lager.
Goud voor Park Hoog Oostduin Den Haag
De NRP Gulden Feniks, de jaarlijkse prijs voor renovatie- en transformatieprojecten in ons land, heeft dit jaar drie winnaars opgeleverd. De prijs voor beste transformatie gaat naar het ‘gestaalde’ Park Hoog Oostduin in Den Haag, naar ontwerp van cepezed.
Opmars duurzame energie niet gestuit door corona
Ondanks de coronacrisis gaat het duurzaam opwekken van energie onverminderd door; dit jaar gaat ‘t zelfs beter dan ooit. Dat meldt het Internationaal Energie Agentschap (IEA).

Nieuws

Tata Steel Nederland in het geweer tegen schadelijke stoffen en geuren

9 december 2020

Tata Steel Nederland introduceert nieuwe activiteiten om de uitstoot van stoffen en geuren en de impact daarvan op de omgeving te verminderen. Voor de acties trekt de staalfabrikant in totaal 300 miljoen euro uit.

De beoogde activiteiten zijn vastgelegd in de Roadmap+, een nieuw maatregelenpakket bovenop de al lopende Roadmap. Met de Roadmap+ sluit Tata Steel Nederland aan op het Programma Tata Steel van de provincie Noord-Holland. Hierin geeft de provincie aan wat ze van de staalonderneming verlangt als het gaat om het verminderen van de overlast van de productieprocessen in IJmuiden voor omwonenden en omgeving.

Voor de Roadmap+ heeft Tata Steel Nederland in totaal 300 miljoen euro gereserveerd, te besteden aan projecten op het bedrijfsterrein in IJmuiden. Ongeveer de helft van het investeringsbudget gaat naar de aanleg van een reinigings- en een DeNOx-installatie bij de Pelletfabriek. Deze installaties moeten resulteren in sterke reductie van de emissies van fijnstof en zware metalen (als onderdelen van de zogeheten Zeer Zorgwekkende Stoffen, ZZS) en van stikstofoxiden (NOx). Tata Steel Nederland bespreekt de projectaanpak met de provincie. Hierdoor kunnen niet alleen het bedrijf of de directe omgeving profiteren van de reductie van stikstofemissie, maar ook andere delen van het land (benutting nieuwe stikstofruimte).

Een tweede, grootschalig Roadmap+-project ¬ voor 50 miljoen euro op de begroting – behelst verbeteringen aan de Kooks- en Gasfabriek (KGF2). Bij deze fabriek wordt de uitstoot van ZZS en (daarmee) geur verminderd via aanpassing van de afdichting en een mogelijk nieuwe afzuigtechniek

Ook voorziet Roadmap+ in stofreductie bij de verwerking van converterslak, waardoor de uitstoot van (fijn)stof omlaag gaat. Een afname van geurproductie wordt beoogd met het project droogstanden staalfabriek (OSF2), via de bouw van een nieuwe installatie. Tertiaire afzuiging van deze fabriek dient de uitstoot van fijnstof te verminderen én te voorkomen dat stof via het dak in de buitenlucht komt. Bij Hoogoven 6 wordt de afzuigcapaciteit vergroot om de uitstoot via het dak te beperken. Verder kondigt de Roadmap+ de aanpak aan van het verwaaien van stof vanaf bijvoorbeeld lopende banden en overstorten.

In overleg met de provincie Noord-Holland is inmiddels een aanvang gemaakt met de projecten. Bovendien is Tata Steel Nederland gestart met een interne campagne om medewerkers te wijzen op de noodzaak van het verminderen van de overlast en ze op te roepen om overlastbronnen en incidenten tijdig te melden.

  • De Roadmap+ is een aanvulling op de reeds bestaande Roadmap. Een verslag van de voortgang van deze Roadmap, over de afgelopen anderhalf jaar, is hier te lezen.
  • Foto: een van de projecten van de bestaande Roadmap is de aanpak van de verspreiding van grafiet houdend stof tijdens de verwerking van ROZA-slak. Daarover meer in dit eerdere nieuwsbericht.


KNMI: Nederland warmt relatief snel op
De afgelopen dertig jaar is de temperatuur in Nederland met gemiddeld 1,1 graad Celsius toegenomen, twee keer zo veel als in de rest van de wereld.
Grootste offshore windpark van Nederland opgeleverd
De aanleg van Borssele 1 & 2, het grootste Nederlandse windmolenpark op zee, is afgerond.
Transitie naar circulair en schoon bouwen verkend
DGBC-studie biedt handreikingen voor hergebruik van verontreinigde bouwmaterialen.
Brede steun voor Stikstofwet
Het kabinet is ‘t afgelopen woensdag eens geworden met de oppositiepartijen SP, 50PLUS en SGP over het voorstel voor een Stikstofwet.
Emissie broeikasgassen 3,7 procent gedaald
In de Europese Unie is de uitstoot van broeikasgassen het afgelopen jaar met 3,7 procent gedaald. Ten opzichte van het ‘referentiejaar’ 1990 zijn de emissies per 2019 zo’n 24 procent lager.
Goud voor Park Hoog Oostduin Den Haag
De NRP Gulden Feniks, de jaarlijkse prijs voor renovatie- en transformatieprojecten in ons land, heeft dit jaar drie winnaars opgeleverd. De prijs voor beste transformatie gaat naar het ‘gestaalde’ Park Hoog Oostduin in Den Haag, naar ontwerp van cepezed.
Opmars duurzame energie niet gestuit door corona
Ondanks de coronacrisis gaat het duurzaam opwekken van energie onverminderd door; dit jaar gaat ‘t zelfs beter dan ooit. Dat meldt het Internationaal Energie Agentschap (IEA).
Pagina 1 van 1