Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Geen Groene Eeuw zonder zware industrie
Het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks (WBGL) introduceert ‘Groene industriepolitiek – Bouwen aan de Groene Eeuw’.
Milieu is business
De milieusector is inmiddels goed voor ongeveer 2,4 procent van het bbp, zo heeft het CBS onlangs becijferd.
Verduurzamen loont
75% van de bedrijven in de bouw- en maakindustrie in Noord-Europa investeert in duurzaamheid, zo blijkt uit onderzoek van Autodesk en Frost & Sullivan
Industrietop komt met klimaataanbod
A.s. vrijdag, tijdens de online Industrie- en energietop van de SER, presenteren grote industriële bedrijven in ons land hun Aanbod aan Nederland.
Vlissingen krijgt grootste zonnedak van Nederland
Waarschijnlijk volgend jaar bezit het Zeeuwse Vlissingen het grootste dak-zonnepark van ons land.
Gids voor duurzaam stemmen
DGBC lanceert Kieswijzer Duurzaam Gebouwde Omgeving.
Nieuwe richtlijn voor verduurzamen bestaande woningen
BREEAM-NL In-Use Woningen biedt concrete handvatten voor het integraal uitwerken van de verduurzamingsopgave bij bestaande woningen.
Tata Steel Nederland in het geweer tegen schadelijke stoffen
Tata Steel Nederland introduceert nieuwe activiteiten om de uitstoot van stoffen en geuren en de impact daarvan op de omgeving te verminderen. Voor de acties trekt de staalfabrikant in totaal 300 miljoen euro uit.

Nieuws

Tata Steel Nederland in het geweer tegen schadelijke stoffen en geuren

9 december 2020

Tata Steel Nederland introduceert nieuwe activiteiten om de uitstoot van stoffen en geuren en de impact daarvan op de omgeving te verminderen. Voor de acties trekt de staalfabrikant in totaal 300 miljoen euro uit.

De beoogde activiteiten zijn vastgelegd in de Roadmap+, een nieuw maatregelenpakket bovenop de al lopende Roadmap. Met de Roadmap+ sluit Tata Steel Nederland aan op het Programma Tata Steel van de provincie Noord-Holland. Hierin geeft de provincie aan wat ze van de staalonderneming verlangt als het gaat om het verminderen van de overlast van de productieprocessen in IJmuiden voor omwonenden en omgeving.

Voor de Roadmap+ heeft Tata Steel Nederland in totaal 300 miljoen euro gereserveerd, te besteden aan projecten op het bedrijfsterrein in IJmuiden. Ongeveer de helft van het investeringsbudget gaat naar de aanleg van een reinigings- en een DeNOx-installatie bij de Pelletfabriek. Deze installaties moeten resulteren in sterke reductie van de emissies van fijnstof en zware metalen (als onderdelen van de zogeheten Zeer Zorgwekkende Stoffen, ZZS) en van stikstofoxiden (NOx). Tata Steel Nederland bespreekt de projectaanpak met de provincie. Hierdoor kunnen niet alleen het bedrijf of de directe omgeving profiteren van de reductie van stikstofemissie, maar ook andere delen van het land (benutting nieuwe stikstofruimte).

Een tweede, grootschalig Roadmap+-project ¬ voor 50 miljoen euro op de begroting – behelst verbeteringen aan de Kooks- en Gasfabriek (KGF2). Bij deze fabriek wordt de uitstoot van ZZS en (daarmee) geur verminderd via aanpassing van de afdichting en een mogelijk nieuwe afzuigtechniek

Ook voorziet Roadmap+ in stofreductie bij de verwerking van converterslak, waardoor de uitstoot van (fijn)stof omlaag gaat. Een afname van geurproductie wordt beoogd met het project droogstanden staalfabriek (OSF2), via de bouw van een nieuwe installatie. Tertiaire afzuiging van deze fabriek dient de uitstoot van fijnstof te verminderen én te voorkomen dat stof via het dak in de buitenlucht komt. Bij Hoogoven 6 wordt de afzuigcapaciteit vergroot om de uitstoot via het dak te beperken. Verder kondigt de Roadmap+ de aanpak aan van het verwaaien van stof vanaf bijvoorbeeld lopende banden en overstorten.

In overleg met de provincie Noord-Holland is inmiddels een aanvang gemaakt met de projecten. Bovendien is Tata Steel Nederland gestart met een interne campagne om medewerkers te wijzen op de noodzaak van het verminderen van de overlast en ze op te roepen om overlastbronnen en incidenten tijdig te melden.

  • De Roadmap+ is een aanvulling op de reeds bestaande Roadmap. Een verslag van de voortgang van deze Roadmap, over de afgelopen anderhalf jaar, is hier te lezen.
  • Foto: een van de projecten van de bestaande Roadmap is de aanpak van de verspreiding van grafiet houdend stof tijdens de verwerking van ROZA-slak. Daarover meer in dit eerdere nieuwsbericht.


Geen Groene Eeuw zonder zware industrie
Het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks (WBGL) introduceert ‘Groene industriepolitiek – Bouwen aan de Groene Eeuw’.
Milieu is business
De milieusector is inmiddels goed voor ongeveer 2,4 procent van het bbp, zo heeft het CBS onlangs becijferd.
Verduurzamen loont
75% van de bedrijven in de bouw- en maakindustrie in Noord-Europa investeert in duurzaamheid, zo blijkt uit onderzoek van Autodesk en Frost & Sullivan
Industrietop komt met klimaataanbod
A.s. vrijdag, tijdens de online Industrie- en energietop van de SER, presenteren grote industriële bedrijven in ons land hun Aanbod aan Nederland.
Vlissingen krijgt grootste zonnedak van Nederland
Waarschijnlijk volgend jaar bezit het Zeeuwse Vlissingen het grootste dak-zonnepark van ons land.
Gids voor duurzaam stemmen
DGBC lanceert Kieswijzer Duurzaam Gebouwde Omgeving.
Nieuwe richtlijn voor verduurzamen bestaande woningen
BREEAM-NL In-Use Woningen biedt concrete handvatten voor het integraal uitwerken van de verduurzamingsopgave bij bestaande woningen.
Pagina 1 van 1