Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

MPG per 1 juli aangescherpt
De eis voor de Milieuprestatie Gebouwen (MPG) gaat per 1 juli a.s. van 1,0 naar 0,8.
Geen Groene Eeuw zonder zware industrie
Het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks (WBGL) introduceert ‘Groene industriepolitiek – Bouwen aan de Groene Eeuw’.
Milieu is business
De milieusector is inmiddels goed voor ongeveer 2,4 procent van het bbp, zo heeft het CBS onlangs becijferd.
Verduurzamen loont
75% van de bedrijven in de bouw- en maakindustrie in Noord-Europa investeert in duurzaamheid, zo blijkt uit onderzoek van Autodesk en Frost & Sullivan
Industrietop komt met klimaataanbod
A.s. vrijdag, tijdens de online Industrie- en energietop van de SER, presenteren grote industriële bedrijven in ons land hun Aanbod aan Nederland.
Vlissingen krijgt grootste zonnedak van Nederland
Waarschijnlijk volgend jaar bezit het Zeeuwse Vlissingen het grootste dak-zonnepark van ons land.

Nieuws

Verduurzamen loont

29 maart 2021

Naar schatting driekwart van de bedrijven in de bouw- en maakindustrie in Noord-Europa investeert in duurzaamheid. Ze doen dat vooral omdat hun klanten dat verwachten en omdat ‘t concurrentievoordeel oplevert, zo blijkt uit gezamenlijk onderzoek van software- en technologiebedrijf Autodesk en adviesbureau Frost & Sullivan.

Aan de hand van interviews met leidinggevenden bij diverse bedrijven schetst het onderzoek hoe ’t staat met de verduurzaming in de beide sectoren in Scandinavië (Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken en IJsland), het Verenigd Koninkrijk, Ierland en de Benelux.

Het onderzoek wijst uit het duurzaamheidsbeleid tot op heden twee duidelijke opbrengsten heeft genereerd. Hulpbronnen worden beter ingezet, waardoor de afvalproductie is verminderd. In de bouwsector geldt dat voor 70 procent van de ondervraagde bedrijven, in de maakindustrie is dat nog iets meer: 73 procent. De tweede ‘winst’ is de reductie van het energieverbruik: met 64 procent in de bouw en 74 procent in de maakindustrie. Bovendien meent de helft van de respondenten uit de bouwbranche dat duurzame methoden ook de kwaliteit van projecten verbetert. De inzet van duurzame energie, meer afgewogen materiaalkeuzes en een circulaire aanpak reduceren de milieueffecten op projectniveau.

Zo’n 85 procent van de ondervraagden investeert dan ook in verbeterde werkprocessen om de afvalproductie en het energieverbruik te verminderen. Ruim 60 procent is voornemens om deze investeringen de komende twee jaar uit te breiden. Ook voor verduurzaming via technologie en software wordt in 2022 en 2023 meer geld uitgetrokken. Dik 50 procent van de bedrijven is dat van plan. Op dit moment doet al bijna driekwart van de bedrijven investeringen op dit gebied. Vooral de Benelux ziet er heil in. Meer dan 90 procent vindt IT belangrijk om straks duurzaam te kunnen opereren. Research & development staat in de drie landen minder hoog aangeschreven. Iets meer dan 50 procent vindt dat R&D meer aandacht verdient. In VK en Ierland en in Scandinavië ligt dat beduidend hoger: 74 respectievelijk 71 procent.

In zowel de bouw- als de maaksector wordt breed onderkend dat de duurzaamheid verdere verbetering verdient. Vooral in Scandinavië wordt er werk van gemaakt. Daar heeft ruim 90 procent van de ondervraagden een medewerker of team van medewerkers speciaal belast met duurzaamheid. In de Benelux ligt dat percentage op 81. De VK en Ierland volgen met beide 78 procent. Dat de Scandinavische landen vooroplopen, kan volgens het onderzoek te maken hebben met meer dan wel strengere regelgeving in deze landen en (mede daardoor) de meer strategische aansturing van de verduurzaming vanuit het management van de ondernemingen. Naar verwachting neemt de rest van Noord-Europa de ‘best practices’ van Scandinavië snel over. Ook in deze landen staat aangescherpte regelgeving op stapel. Bovendien neemt de economische druk om te verduurzamen toe.

Regelgeving is ook een belangrijke reden voor bedrijven om te verduurzamen. Voornaamste motief is echter dat klanten ‘t van hen verwachten, laat 84 procent van de geïnterviewden weten. Voor 86 procent is klantenbinding een belangrijke motivatie om de verduurzaming handen en voeten te geven. De groeiende vraag naar duurzaamheid van bedrijfsactiviteiten en producten kan bovendien een concurrentievoordeel opleveren. Dat is voor ruim een driekwart van de bedrijven eveneens een belangrijke drijfveer.

Naast klanten en overheden (via regelgeving) worden ook werknemers, het management en toeleveranciers door ruim tweederde van de ondervraagden gezien als belangrijke influencers. De beperkte (interne) expertise, lastige toegang tot opleidingen en gebrekkige financiële middelen vormen volgens de bedrijven de voornaamste ‘uitdagingen’ voor en bij het verduurzamen. Of bedrijven hun investeringen in verduurzaming ook methodisch afwegen tegen de (mogelijke) opbrengsten, wordt uit het onderzoek niet echt duidelijk. Slechts 22 procent meldt dat ze een besparing op bedrijfskosten hebben berekend.MPG per 1 juli aangescherpt
De eis voor de Milieuprestatie Gebouwen (MPG) gaat per 1 juli a.s. van 1,0 naar 0,8.
Geen Groene Eeuw zonder zware industrie
Het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks (WBGL) introduceert ‘Groene industriepolitiek – Bouwen aan de Groene Eeuw’.
Milieu is business
De milieusector is inmiddels goed voor ongeveer 2,4 procent van het bbp, zo heeft het CBS onlangs becijferd.
Industrietop komt met klimaataanbod
A.s. vrijdag, tijdens de online Industrie- en energietop van de SER, presenteren grote industriële bedrijven in ons land hun Aanbod aan Nederland.
Vlissingen krijgt grootste zonnedak van Nederland
Waarschijnlijk volgend jaar bezit het Zeeuwse Vlissingen het grootste dak-zonnepark van ons land.
Pagina 1 van 1