Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

MPG per 1 juli aangescherpt
De eis voor de Milieuprestatie Gebouwen (MPG) gaat per 1 juli a.s. van 1,0 naar 0,8.
Geen Groene Eeuw zonder zware industrie
Het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks (WBGL) introduceert ‘Groene industriepolitiek – Bouwen aan de Groene Eeuw’.
Milieu is business
De milieusector is inmiddels goed voor ongeveer 2,4 procent van het bbp, zo heeft het CBS onlangs becijferd.
Verduurzamen loont
75% van de bedrijven in de bouw- en maakindustrie in Noord-Europa investeert in duurzaamheid, zo blijkt uit onderzoek van Autodesk en Frost & Sullivan
Industrietop komt met klimaataanbod
A.s. vrijdag, tijdens de online Industrie- en energietop van de SER, presenteren grote industriële bedrijven in ons land hun Aanbod aan Nederland.
Vlissingen krijgt grootste zonnedak van Nederland
Waarschijnlijk volgend jaar bezit het Zeeuwse Vlissingen het grootste dak-zonnepark van ons land.

Nieuws

Milieu is business

9 april 2021

Met de groeiende aandacht en activiteit voor de energietransitie neemt de milieusector in ons land gestaag in omvang en daadkracht toe. Op grond van een ‘eerste raming’ over 2020 denken onderzoekers bij het Centraal Bureau voor de Statistiek dat de sector inmiddels een bijdrage van 2,4 procent levert aan het bruto binnenlands product. In 2001 was dat nog 1,6 procent.

Over 2019 heeft het CBS, aan de hand van meer gedetailleerde data, het bbp-aandeel vastgesteld op 2,3 procent. Daarmee is in dat jaar 18,8 miljard euro in de milieusector omgegaan.

De analyses van het statistisch bureau zijn gebaseerd op levering van goederen en diensten die het milieu dienen te beschermen dan wel van belang zijn voor het beheer van natuurlijke hulpbronnen. Vooral in dat tweede segment heeft de sector een grote groei doorgemaakt. Het gaat dan onder meer om producenten en installateurs van zonnepanelen en windmolens, leveranciers van isolatiematerialen en recyclebedrijven. In de milieubeschermende tak tekent het CBS maar beperkte groei op. Hiertoe behoren bedrijven en instanties die actief zijn in bijvoorbeeld natuurbeheer, bodemsanering of biologische landbouw.

Groei van de milieusector werkt ook gunstig uit op de werkgelegenheid in Nederland. In 2021 was de sector goed voor 116.000 voltijdsbanen, in 2029 was dat aantal opgelopen naar 148.000. Vooral bedrijfsactiviteiten als het bouwen van windmolens, plaatsen van zonnepanelen, isoleren van woningen of de productie van elektrische auto’s levert steeds meer emplooi op.

De transitie naar duurzame energie is verankerd in de Klimaatwet. Daarin is vastgelegd dat Nederland per 2030 49 procent minder broeikasgassen dient uit te stoten dan in 1990 en per 2050 zelfs 95 procent. Deze regelgeving heeft volgens CBS-econoom Peter Hein van Mulligen al wel effect op de omvang en activiteit van de milieusector, maar dat effect is nog niet erg sterk. De wet is ook nog pas kortgeleden, in 2019, in werking getreden.

Europees gezien is de Nederlandse milieusector van gemiddelde grootte. Met een bijdrage van 2,3 procent aan het bbp over 2019 zit ons land net boven het gemiddelde van 2,2 procent voor alle EU-landen. Wel is de vaderlandse sector beduidend kleiner dan die van de koplopers Finland, Estland en Oostenrijk. In deze landen zorgen bedrijven en instellingen die actief zijn voor het milieu voor 5,7 resp. 4,5 en 4,3 procent van het bbp. Onderaan de ranglijsten staan Malta (1 procent) en ex aequo op de laatste plaats Ierland en België (elk 0,9 procent).MPG per 1 juli aangescherpt
De eis voor de Milieuprestatie Gebouwen (MPG) gaat per 1 juli a.s. van 1,0 naar 0,8.
Geen Groene Eeuw zonder zware industrie
Het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks (WBGL) introduceert ‘Groene industriepolitiek – Bouwen aan de Groene Eeuw’.
Verduurzamen loont
75% van de bedrijven in de bouw- en maakindustrie in Noord-Europa investeert in duurzaamheid, zo blijkt uit onderzoek van Autodesk en Frost & Sullivan
Industrietop komt met klimaataanbod
A.s. vrijdag, tijdens de online Industrie- en energietop van de SER, presenteren grote industriële bedrijven in ons land hun Aanbod aan Nederland.
Vlissingen krijgt grootste zonnedak van Nederland
Waarschijnlijk volgend jaar bezit het Zeeuwse Vlissingen het grootste dak-zonnepark van ons land.
Pagina 1 van 1