Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Sneller over op waterstof
Tata Steel Nederland stapt eerder over op de inzet van groene waterstof bij de staalproductie.
Tot 7 miljard euro extra voor reductie CO2-uitstoot
Het demissionair kabinet trekt hoogstwaarschijnlijk nog 6 tot 7 miljard euro extra uit voor het terugdringen van de uitstoot van CO2.
Eerste fossielvrije staal geproduceerd
Als eerste staalfabrikant ter wereld is SSAB erin geslaagd fossielvrij staal te vervaardigen, met behulp van waterstof.
Steun voor energiebesparing MKB
Per 1 oktober a.s. opent RVO.nl voor MKB-bedrijven een nieuwe subsidieregeling energiebesparende maatregelen.
Nieuwe stap op weg naar CO2-neutrale staalproductie
ArcelorMittal Belgium en het Nederlandse Perpetual Next zijn een samenwerking gestart om de CO2-emissie bij de staalproductie te reduceren.
Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering van kracht
Hiermee is de weg vrij voor bouwactiviteiten zonder natuurvergunning in de nabijheid van beschermde natuurgebieden.
Urgenda eist extra klimaatmaatregelen van kabinet
Stichting Urgenda vraagt het kabinet om binnen een maand extra klimaatmaatregelen te treffen.

Nieuws

Urgenda eist extra klimaatmaatregelen van kabinet

19 mei 2021

Stichting Urgenda vraagt het kabinet om binnen een maand extra klimaatmaatregelen te treffen. Zo kan (alsnog) worden voldaan aan de gerechtelijke uitspraak in de inmiddels internationaal bekende ‘Klimaatzaak’ van Urgenda tegen de Nederlandse Staat.

In 2013 spande Urgenda de rechtszaak samen met bijna 900 burgers aan om de overheid aan te zetten tot het daadwerkelijk tegengaan van de klimaatverandering. De overheid onderkent weliswaar dat het klimaatprobleem urgent is, maar neemt er te weinig actie tegen, luidde de motivatie van Urgenda voor de Klimaatzaak. Hierbij werd de overheid aangesproken op het niet nakomen van haar ‘zorgplicht’ voor de Nederlandse bevolking. De eis: vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25% ten opzichte van 1990. In 2015 stelde de Rechtbank Den Haag Urgenda in het gelijk, maar daarmee was de gerechtelijke kous niet direct af. In Hoger Beroep werd het vonnis van de Rechtbank Den Haag bevestigd door het Hof Den Haag. Daarna ging de Nederlandse Staat in cassatie bij de Hoge Raad. Op 13 september 2019 volgde een onafhankelijk advies van de plaatsvervangend Procureur Generaal en de Advocaat-Generaal om deze vonnissen in stand te laten. Op 20 december 2019 deed de Hoge Raad uitspraak en verwierp het cassatieberoep.

Daarmee dient de Staat er (alsnog) voor te zorgen dat per 2020 de emissies van broeikasgassen met 25% zijn afgenomen in vergelijking met 1990. Urgenda-directeur Marjan Minnesma wil hierover zo snel mogelijk in gesprek met demissionair premier Mark Rutte. Volgens het CBS heeft Nederland eind vorig jaar een vermindering gehaald van 24,5 procent, maar Minnesma meent dat dit percentage een vertekend beeld geeft. ‘Vorig jaar speelden drie factoren een gunstige rol: het was een warme winter, waardoor er minder gestookt werd, door de coronacrisis reden mensen minder auto én de gasprijs was historisch laag. Vooral dat laatste was van grote invloed. Door de lage prijs werd meer op gas gestookt dan op kolen en dat scheelt flink in de uitstoot.’ Dat het doel vorig jaar bijna werd gehaald, was volgens de Urgenda-leidsvrouw eigenlijk een kwestie van geluk.

Dit jaar vallen de gasprijzen hoger uit, is de winter kouder geweest én rijden we weer meer auto. Hierdoor worden dit jaar juist weer méér broeikasgassen uitgestoten dan de bedoeling is, verwacht Urgenda. ‘En dat terwijl de rechter heeft gezegd dat het doel van 25 procent minder uitstoot ook in de jaren ná 2020 gehaald moet worden.’ Bovendien ligt Nederland niet op schema om de klimaatdoelen voor 2030 te bereiken. Ook daarin vraagt Urgenda meer actie van Nederland, ‘anders moet de overheid niet gek opkijken als iemand daar een nieuwe rechtszaak over gaat aanspannen’, waarschuwt Marjan Minnesma.

  • Een gedetailleerd verslag van de Klimaatzaak is te lezen op deze Urgenda-webpagina.
  • Foto: blije gezichten na de finale uitspraak van de Hoge Raad in de Klimaatzaak in 2019 (© Chantal Bekker).Sneller over op waterstof
Tata Steel Nederland stapt eerder over op de inzet van groene waterstof bij de staalproductie.
Tot 7 miljard euro extra voor reductie CO2-uitstoot
Het demissionair kabinet trekt hoogstwaarschijnlijk nog 6 tot 7 miljard euro extra uit voor het terugdringen van de uitstoot van CO2.
Eerste fossielvrije staal geproduceerd
Als eerste staalfabrikant ter wereld is SSAB erin geslaagd fossielvrij staal te vervaardigen, met behulp van waterstof.
Steun voor energiebesparing MKB
Per 1 oktober a.s. opent RVO.nl voor MKB-bedrijven een nieuwe subsidieregeling energiebesparende maatregelen.
Nieuwe stap op weg naar CO2-neutrale staalproductie
ArcelorMittal Belgium en het Nederlandse Perpetual Next zijn een samenwerking gestart om de CO2-emissie bij de staalproductie te reduceren.
Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering van kracht
Hiermee is de weg vrij voor bouwactiviteiten zonder natuurvergunning in de nabijheid van beschermde natuurgebieden.
Pagina 1 van 1