Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Vakbond introduceert plan groene staalproductie
Afgelopen vrijdag (11 juni) hebben tientallen medewerkers van Tata Steel Nederland, samen met FNV Metaal, een petitie tot behoud van Tata Steel IJmuiden aangeboden aan leden van de Tweede Kamer. De petitie ging vergezeld van een plan van de vakbeweging voor vergroening van de staalproductie.
EU wil Importheffing op staal, cement en aluminium
De Europese Commissie is voornemens om bedrijven (of particulieren) die staal, cement en aluminium van buiten de EU invoeren tot de EU, te laten betalen voor de uitstoot van broeikasgassen.
Urgenda eist extra klimaatmaatregelen van kabinet
Stichting Urgenda vraagt het kabinet om binnen een maand extra klimaatmaatregelen te treffen.
Kwart meer duurzame energie
Het afgelopen jaar is 24 procent meer duurzame energie (stroom en warmte) geproduceerd dan in het jaar daarvoor.
MPG per 1 juli aangescherpt
De eis voor de Milieuprestatie Gebouwen (MPG) gaat per 1 juli a.s. van 1,0 naar 0,8.

Nieuws

Europese Commissie wil Importheffing op staal, cement en aluminium vanwege uitstoot

7 juni 2021

De Europese Commissie is voornemens om bedrijven die staal, cement en aluminium van buiten de EU invoeren tot de EU, te laten betalen voor de uitstoot van broeikasgassen.

De heffingen moeten worden gekoppeld aan de kosten van de milieueisen die gelden voor producenten binnen de Europese Unie. Met de regeling wil de commissie op EU-grondgebied een gelijk speelveld voor fabrikanten van binnen en van buiten de unie. Fabrikanten die buiten de unie met minder strenge klimaatregels van doen hebben, mogen daarvan binnen de EU geen concurrentievoordeel genieten.

Ook moeten de heffingen voorkomen dat Europese hoogovens verhuizen naar een buitenland dat meer coulante klimaatvoorschriften hanteert. Hierdoor gaat in de EU banen verloren. Bovendien is het milieu op grotere schaal per saldo evenmin gebaat met dergelijke emigraties van staalfabrieken. Verder dienen de heffingen te helpen bij het tegengaan van dumping van materialen tegen lage, niet-marktconforme prijzen.

Het is de bedoeling dat importeurs van staal, aluminium of cement worden verplicht om speciale certificaten te kopen. De prijs van zo’n certificaat wordt dan gekoppeld aan de Europese regeling voor emissierechten.

Woensdag 14 juli a.s. wil de Europese Commissie de regeling presenteren, als onderdeel van een breder pakket aan maatregelen. Behalve staal, aluminium en cement komen er waarschijnlijk ook regelingen voor andersoortige importproducten zoals kunstmest en elektriciteit. Het gehele samenstel van regelingen moet de EU in staat stellen om de eigen doelen te bereiken in het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen, zoals vastgelegd in de Europese Green Deal.

De nieuwe regeling treedt waarschijnlijk pas in januari 2026 volledig in werking. Voor de periode tot 2026 overweegt het dagelijks bestuur van de EU een vereenvoudigd systeem, om de overstap te vergemakkelijken, aanvankelijke administratieve lasten te verlichten en verstoringen van handelsstromen te voorkomen.

  • Foto: Gulf Today.


Vakbond introduceert plan groene staalproductie
Afgelopen vrijdag (11 juni) hebben tientallen medewerkers van Tata Steel Nederland, samen met FNV Metaal, een petitie tot behoud van Tata Steel IJmuiden aangeboden aan leden van de Tweede Kamer. De petitie ging vergezeld van een plan van de vakbeweging voor vergroening van de staalproductie.
Urgenda eist extra klimaatmaatregelen van kabinet
Stichting Urgenda vraagt het kabinet om binnen een maand extra klimaatmaatregelen te treffen.
Kwart meer duurzame energie
Het afgelopen jaar is 24 procent meer duurzame energie (stroom en warmte) geproduceerd dan in het jaar daarvoor.
MPG per 1 juli aangescherpt
De eis voor de Milieuprestatie Gebouwen (MPG) gaat per 1 juli a.s. van 1,0 naar 0,8.
Pagina 1 van 1