Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering van kracht
Hiermee is de weg vrij voor bouwactiviteiten zonder natuurvergunning in de nabijheid van beschermde natuurgebieden.
Leidraad Circulair ontwerpen
CB'23 heeft praktische en eenduidige richtsnoeren voor het circulair ontwerpen samengebracht in een nieuwe, 122 pagina's tellende publicatie.
Aandeel hernieuwbare energie iets gegroeid
Van alle energie die in 2020 in Nederland is verbruikt, is 11,1 procent afkomstig uit niet-fossiele bronnen, zo blijkt uit nieuwe CBS-statistieken.
Vakbond introduceert plan groene staalproductie
Afgelopen vrijdag (11 juni) hebben tientallen medewerkers van Tata Steel Nederland, samen met FNV Metaal, een petitie tot behoud van Tata Steel IJmuiden aangeboden aan leden van de Tweede Kamer. De petitie ging vergezeld van een plan van de vakbeweging voor vergroening van de staalproductie.
EU wil Importheffing op staal, cement en aluminium
De Europese Commissie is voornemens om bedrijven (of particulieren) die staal, cement en aluminium van buiten de EU invoeren tot de EU, te laten betalen voor de uitstoot van broeikasgassen.

Nieuws

Aandeel hernieuwbare energie iets gegroeid

21 juni 2021

Van alle energie die in 2020 in Nederland is verbruikt, is 11,1 procent afkomstig uit niet-fossiele bronnen, zo blijkt uit nieuwe CBS-statistieken. Daarbij gaat ’t om energie uit wind en zon, maar ook om warmte uit bodem, buitenlucht en het oppervlaktewater, waterkracht, biomassa, biogassen, stortgas en gas van rioolwaterzuiveringsinstallaties. In 2019 hadden al deze vormen van hernieuwbare energie tezamen nog een aandeel van 8,8 procent.

De lichte groei in het gebruik van hernieuwbare energie is volgens het CBS voor een groot deel te danken aan de ruimere opties in zonne- en windenergie. Zo is de capaciteit voor het winnen van windenergie op zee flink toegenomen, onder meer door ingebruikname van de windparken Borssele 1 en 2. Ook het verbruik van biomassa is gestegen, vooral omdat biomassa nu in kolencentrales wordt mee gestookt.

De cijfers van het CBS over het vorig jaar hebben nog een voorlopige status, maar op grond hiervan zou Nederland ongeveer 16 TWh hernieuwbare energie moeten importeren om tezamen met de inlandse productie het aandeel van 14 procent te halen dat in EU-verband is afgesproken. Het leeuwendeel van de benodigde buitenlandse inbreng zou van Denemarken kunnen komen. In juli vorig jaar is Nederland met de Denen overeengekomen dat zij 8 tot 16 TWh hernieuwbare energie overdragen.

  • Foto’s: windturbines van Borssele 1&2 (© Ørsted).


Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering van kracht
Hiermee is de weg vrij voor bouwactiviteiten zonder natuurvergunning in de nabijheid van beschermde natuurgebieden.
Leidraad Circulair ontwerpen
CB'23 heeft praktische en eenduidige richtsnoeren voor het circulair ontwerpen samengebracht in een nieuwe, 122 pagina's tellende publicatie.
Vakbond introduceert plan groene staalproductie
Afgelopen vrijdag (11 juni) hebben tientallen medewerkers van Tata Steel Nederland, samen met FNV Metaal, een petitie tot behoud van Tata Steel IJmuiden aangeboden aan leden van de Tweede Kamer. De petitie ging vergezeld van een plan van de vakbeweging voor vergroening van de staalproductie.
EU wil Importheffing op staal, cement en aluminium
De Europese Commissie is voornemens om bedrijven (of particulieren) die staal, cement en aluminium van buiten de EU invoeren tot de EU, te laten betalen voor de uitstoot van broeikasgassen.
Pagina 1 van 1