Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Sneller over op waterstof
Tata Steel Nederland stapt eerder over op de inzet van groene waterstof bij de staalproductie.
Tot 7 miljard euro extra voor reductie CO2-uitstoot
Het demissionair kabinet trekt hoogstwaarschijnlijk nog 6 tot 7 miljard euro extra uit voor het terugdringen van de uitstoot van CO2.
Eerste fossielvrije staal geproduceerd
Als eerste staalfabrikant ter wereld is SSAB erin geslaagd fossielvrij staal te vervaardigen, met behulp van waterstof.
Steun voor energiebesparing MKB
Per 1 oktober a.s. opent RVO.nl voor MKB-bedrijven een nieuwe subsidieregeling energiebesparende maatregelen.
Nieuwe stap op weg naar CO2-neutrale staalproductie
ArcelorMittal Belgium en het Nederlandse Perpetual Next zijn een samenwerking gestart om de CO2-emissie bij de staalproductie te reduceren.
Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering van kracht
Hiermee is de weg vrij voor bouwactiviteiten zonder natuurvergunning in de nabijheid van beschermde natuurgebieden.
Urgenda eist extra klimaatmaatregelen van kabinet
Stichting Urgenda vraagt het kabinet om binnen een maand extra klimaatmaatregelen te treffen.

Nieuws

Eerste fossielvrije staal geproduceerd

8 september 2021

Als eerste staalfabrikant ter wereld is SSAB erin geslaagd fossielvrij staal te vervaardigen, met behulp van waterstof. Volvo Groep en Mercedes Benz AG zijn de eerste afnemers. Ze willen vanaf 2040 uitsluitend nog auto’s bouwen met fossielvrij staal. De Zweedse staalfabrikant zelf streeft ernaar om vanaf 2026 het fossielvrije staal op industriële schaal te produceren en vermarkten.

Het ‘groene’ staal is de uitkomst van samenwerking, sinds 2016, tussen SSAB, mijnbouwbedrijf en groot-leverancier van ijzererts LKAB en energiebedrijf Vattenfall. Samen ontwikkelden zij HYBRIT (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology), een nieuwe techniek voor het zuiveren van ijzererts. In plaats van kolen of cokes wordt bij HYBRIT waterstof ingezet als reductor om ijzererts dat vloeibaar is gemaakt in de hoogovens om te zetten in zuiver ijzer, het zogeheten Direct Reduced Iron (DRI). De waterstof wordt, samen met zuurstof, gewonnen uit water via elektrolyse. Om de technologie in de praktijk te testen, hebben de drie partners een proeffabriek tot hun beschikking in het Zweedse Luleå.

Met de productie van fossielvrij staal ofwel ‘waterstofstaal’ wordt een stevige stap gezet op de weg naar een duurzame, emissiearme staalproductie. SSAB acht het haalbaar om met behulp van HYBRIT de totale uitstoot van CO2 in Zweden met tien procent te verminderen, in het naburige Finland zou de emissie met 7 procent omlaag kunnen.

SSAB is niet de enige producent die wil overstappen op waterstofstaal. Vergelijkbare voornemens, plannen en experimenten zijn gaande bij thyssenKrupp in Duisburg, ArcelorMittal in Gent (België) en Tata Steel Nederland in IJmuiden.

Momenteel valt de productie van staal met waterstof vooralsnog duurder uit dan met kolen of cokes. Maar dat zomaar veranderen, als wereldwijd de CO2-heffingen stijgen en de productie van waterstof een grotere omvang gaat aannemen.Sneller over op waterstof
Tata Steel Nederland stapt eerder over op de inzet van groene waterstof bij de staalproductie.
Tot 7 miljard euro extra voor reductie CO2-uitstoot
Het demissionair kabinet trekt hoogstwaarschijnlijk nog 6 tot 7 miljard euro extra uit voor het terugdringen van de uitstoot van CO2.
Steun voor energiebesparing MKB
Per 1 oktober a.s. opent RVO.nl voor MKB-bedrijven een nieuwe subsidieregeling energiebesparende maatregelen.
Nieuwe stap op weg naar CO2-neutrale staalproductie
ArcelorMittal Belgium en het Nederlandse Perpetual Next zijn een samenwerking gestart om de CO2-emissie bij de staalproductie te reduceren.
Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering van kracht
Hiermee is de weg vrij voor bouwactiviteiten zonder natuurvergunning in de nabijheid van beschermde natuurgebieden.
Urgenda eist extra klimaatmaatregelen van kabinet
Stichting Urgenda vraagt het kabinet om binnen een maand extra klimaatmaatregelen te treffen.
Pagina 1 van 1