Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Sneller over op waterstof
Tata Steel Nederland stapt eerder over op de inzet van groene waterstof bij de staalproductie.
Tot 7 miljard euro extra voor reductie CO2-uitstoot
Het demissionair kabinet trekt hoogstwaarschijnlijk nog 6 tot 7 miljard euro extra uit voor het terugdringen van de uitstoot van CO2.
Eerste fossielvrije staal geproduceerd
Als eerste staalfabrikant ter wereld is SSAB erin geslaagd fossielvrij staal te vervaardigen, met behulp van waterstof.
Steun voor energiebesparing MKB
Per 1 oktober a.s. opent RVO.nl voor MKB-bedrijven een nieuwe subsidieregeling energiebesparende maatregelen.
Nieuwe stap op weg naar CO2-neutrale staalproductie
ArcelorMittal Belgium en het Nederlandse Perpetual Next zijn een samenwerking gestart om de CO2-emissie bij de staalproductie te reduceren.
Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering van kracht
Hiermee is de weg vrij voor bouwactiviteiten zonder natuurvergunning in de nabijheid van beschermde natuurgebieden.
Urgenda eist extra klimaatmaatregelen van kabinet
Stichting Urgenda vraagt het kabinet om binnen een maand extra klimaatmaatregelen te treffen.

Nieuws

Tot 7 miljard euro extra voor reductie CO2-uitstoot

13 september 2021

Het demissionair kabinet trekt hoogstwaarschijnlijk nog 6 tot 7 miljard euro extra uit voor het terugdringen van de uitstoot van CO2. Dat hebben de ingewijden in Haagse kringen onlangs laten weten aan De Telegraaf.

Het geld zou vooral gaan naar subsidies om de productie van duurzame energie voor (en door) bedrijven en particulieren te stimuleren. De extra investering komt er mede op aandringen van zowel oppositie- als coalitiepartijen in de Tweede Kamer. Vooral linkse partijen roepen het kabinet al enige tijd op tot een snellere aanpak van de emissiereductie, ook vanwege het Urgendavonnis. Hierin ligt vast dat het Rijk vóór 2021 de uitstoot van CO2 met een kwart moet hebben teruggebracht ten opzichte van 1990.

Extra maatregelen om de stikstofdepositie een halt toe te roepen, lijken niet aanstaande. In elk geval worden op Prinsjesdag naar verwachting nog geen nieuwe besluiten openbaar gemaakt. Waarschijnlijk wordt dit een aangelegenheid voor het toekomstige kabinet. Op dit moment wordt gestudeerd op een voorstel voor het creëren van meer depositieruimte voor woningbouw. Dit voorstel zou, zodra uitgewerkt, ter formatietafel kunnen komen.

Urgenda reageert gematigd enthousiast op het perspectief van 6 tot 7 miljard extra budget. ‘Als het geld is bestemd voor één jaar, dan is ’t een leuk bedrag. Maar niet als het bijvoorbeeld bedoeld is voor de komende tien jaar’, aldus een Urgenda-woordvoerster. Ook is de organisatie niet erg gelukkig met de voorgenomen bestemming van de gelden. Investeringen in het duurzaam maken van bedrijven is nodig, maar zet volgens Urgenda op korte termijn weinig zoden aan de dijk. ‘Inzetten op meer zonne-energie, energiebesparingen of het sluiten van een kolencentrale doen dat wel.’. Het kabinet lijkt vooralsnog niet voornemens om bijvoorbeeld een extra kolencentrale buiten bedrijf te stellen.

Ook Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) vraagt zich af over hoeveel jaren de beloofde miljarden worden verspreid. Wel is volgens voorzitter Johan Vollenbroek ‘circa 10 tot 14 miljard gealloceerd’ voor de stook van biomassa. Met ‘die waanzin van houtstook’ vindt Vollenbroek ‘zou primair zo snel als mogelijk gestopt moeten worden.’

  • Foto: Duurzaam Nieuws.


Sneller over op waterstof
Tata Steel Nederland stapt eerder over op de inzet van groene waterstof bij de staalproductie.
Eerste fossielvrije staal geproduceerd
Als eerste staalfabrikant ter wereld is SSAB erin geslaagd fossielvrij staal te vervaardigen, met behulp van waterstof.
Steun voor energiebesparing MKB
Per 1 oktober a.s. opent RVO.nl voor MKB-bedrijven een nieuwe subsidieregeling energiebesparende maatregelen.
Nieuwe stap op weg naar CO2-neutrale staalproductie
ArcelorMittal Belgium en het Nederlandse Perpetual Next zijn een samenwerking gestart om de CO2-emissie bij de staalproductie te reduceren.
Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering van kracht
Hiermee is de weg vrij voor bouwactiviteiten zonder natuurvergunning in de nabijheid van beschermde natuurgebieden.
Urgenda eist extra klimaatmaatregelen van kabinet
Stichting Urgenda vraagt het kabinet om binnen een maand extra klimaatmaatregelen te treffen.
Pagina 1 van 1