Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Circulair bouwen ter discussie
Online event ‘Circulair en remontabel bouwen in de praktijk’, dinsdag 9 november a.s. vanuit de Tijdelijke Rechtbank Amsterdam.
Circulaire belofte ingelost
Tweede ronde voor Tijdelijke Rechtbank Amsterdam.
Staalbouwakkoord beleeft kick-off
Staalbouwketen samen met Jacqueline Cramer op weg naar klimaatneutraal bouwen met staal.
Sneller over op waterstof
Tata Steel Nederland stapt eerder over op de inzet van groene waterstof bij de staalproductie.
Tot 7 miljard euro extra voor reductie CO2-uitstoot
Het demissionair kabinet trekt hoogstwaarschijnlijk nog 6 tot 7 miljard euro extra uit voor het terugdringen van de uitstoot van CO2.
Eerste fossielvrije staal geproduceerd
Als eerste staalfabrikant ter wereld is SSAB erin geslaagd fossielvrij staal te vervaardigen, met behulp van waterstof.
Steun voor energiebesparing MKB
Per 1 oktober a.s. opent RVO.nl voor MKB-bedrijven een nieuwe subsidieregeling energiebesparende maatregelen.
Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering van kracht
Hiermee is de weg vrij voor bouwactiviteiten zonder natuurvergunning in de nabijheid van beschermde natuurgebieden.

Nieuws

Sneller over op waterstof

16 september 2021

Tata Steel Nederland stapt eerder over op de inzet van groene waterstof bij de staalproductie. Bedoeling is om per 2030 volledig met waterstof te werken. Dat heeft het staalconcern gisteren bekend gemaakt.

Om (vooral) de emissie van CO2 terug te dringen en zo de klimaatdoelen van 2030 te bereiken, was de staalproducent voornemens om de CO2 die vrijkomt bij staalfabricage tijdelijk af te vangen en op te slaan, bijvoorbeeld in de bodem van de naburige Noordzee. Van dat plan ziet de onderneming nu af.

Het besluit om vervroegd op waterstof over te stappen, wordt mede ingegeven door het recent uitgebrachte, kritische rapport van het RIVM over de toekomst van de staalindustrie in Nederland. Een tussenrapportage van adviesbureau Ronald Berger wijst uit dat de ‘waterstofroute’ technisch haalbaar is. Om die weg succesvol af te leggen, is de inbreng van landelijke en regionale overheden onontbeerlijk, vindt het staalconcern. Overheidssteun is nodig voor onder meer het aanleggen van de vereiste infrastructuur en afgifte van vergunningen.

Het grootschalig gebruik van groene waterstof in IJmuiden moet ook nog wel even op zich laten wachten, omdat hiervan momenteel nog niet voldoende voorhanden is. Daarom gaat het bedrijf tijdelijk aardgas aanwenden bij het zogeheten DRI-proces. Bij DRI, Direct Reduced Iron, wordt ijzererts dat in de hoogoven vloeibaar is gemaakt, omgezet in zuiver ijzer. Hierbij wordt kolen of cokes gebruikt als reductiemiddel, wat CO2-emissie geeft. Deze ‘fossiele’ grondstoffen worden nu in het DRI-proces vervangen door aardgas en later door groene waterstof. De waterstof wordt duurzaam gewonnen uit water via elektrolyse.

‘We gaan in IJmuiden op een andere manier staal maken’, belooft bestuursvoorzitter Hans van den Berg van Tata Steel Nederland. ‘Binnen acht jaar ziet er hier heel anders uit. Minder schoorstenen en andere installaties’.

Zowel klimaatorganisaties als Urgenda en Milieudefensie als de Dorpsraad van Wijk aan Zee, een van de plaatsen in de directe nabijheid van Tata Steel, zijn blij met het nieuwe besluit. Wel vinden ze de overstap op waterstof per 2030 – ‘pas over acht jaar’ – te lang duren. Tata Steel laat weten de komende periode te willen benutten voor verder onderzoek naar de effecten van DRI op andere emissies dan CO2, zoals stof, geur, geluid en stikstof en verder studeren op de gevolgen voor de werkgelegenheid in IJmuiden.

Na de eerste besprekingen vorige week, vergadert de Tweede Kamer vandaag verder over de perspectieven van het staalbedrijf.Circulair bouwen ter discussie
Online event ‘Circulair en remontabel bouwen in de praktijk’, dinsdag 9 november a.s. vanuit de Tijdelijke Rechtbank Amsterdam.
Circulaire belofte ingelost
Tweede ronde voor Tijdelijke Rechtbank Amsterdam.
Staalbouwakkoord beleeft kick-off
Staalbouwketen samen met Jacqueline Cramer op weg naar klimaatneutraal bouwen met staal.
Tot 7 miljard euro extra voor reductie CO2-uitstoot
Het demissionair kabinet trekt hoogstwaarschijnlijk nog 6 tot 7 miljard euro extra uit voor het terugdringen van de uitstoot van CO2.
Eerste fossielvrije staal geproduceerd
Als eerste staalfabrikant ter wereld is SSAB erin geslaagd fossielvrij staal te vervaardigen, met behulp van waterstof.
Steun voor energiebesparing MKB
Per 1 oktober a.s. opent RVO.nl voor MKB-bedrijven een nieuwe subsidieregeling energiebesparende maatregelen.
Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering van kracht
Hiermee is de weg vrij voor bouwactiviteiten zonder natuurvergunning in de nabijheid van beschermde natuurgebieden.
Pagina 1 van 1