Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Circulair bouwen ter discussie
Online event ‘Circulair en remontabel bouwen in de praktijk’, dinsdag 9 november a.s. vanuit de Tijdelijke Rechtbank Amsterdam.
Circulaire belofte ingelost
Tweede ronde voor Tijdelijke Rechtbank Amsterdam.
Staalbouwakkoord beleeft kick-off
Staalbouwketen samen met Jacqueline Cramer op weg naar klimaatneutraal bouwen met staal.
Sneller over op waterstof
Tata Steel Nederland stapt eerder over op de inzet van groene waterstof bij de staalproductie.
Tot 7 miljard euro extra voor reductie CO2-uitstoot
Het demissionair kabinet trekt hoogstwaarschijnlijk nog 6 tot 7 miljard euro extra uit voor het terugdringen van de uitstoot van CO2.
Eerste fossielvrije staal geproduceerd
Als eerste staalfabrikant ter wereld is SSAB erin geslaagd fossielvrij staal te vervaardigen, met behulp van waterstof.
Steun voor energiebesparing MKB
Per 1 oktober a.s. opent RVO.nl voor MKB-bedrijven een nieuwe subsidieregeling energiebesparende maatregelen.
Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering van kracht
Hiermee is de weg vrij voor bouwactiviteiten zonder natuurvergunning in de nabijheid van beschermde natuurgebieden.

Nieuws

Staalbouwakkoord beleeft kick-off

28 september 2021

Aanstaande donderdagmiddag 30 september komen de vertegenwoordigers van alle schakels in de Nederlandse staalbouwketen bijeen voor een toekomstig Staalbouwakkoord.

Tijdens de kick-off meeting, bij Tata Steel Nederland in IJmuiden en onder voorzitterschap van voormalig VROM-minister Jacqueline Cramer, krijgen de keten-representanten informatie over de uitgangspunten van het Staalbouwakkoord en het bijbehorende plan van aanpak (de Roadmap) en het verzoek om namens hun beroepsgroep of branche een actieve bijdrage te leveren.

In het Staalbouwakkoord legt de complete staalbouwketen (van opdrachtgever en ontwerper tot en met staalproducent en demontage- en recyclingbedrijf) de gezamenlijke doelen vast voor het verduurzamen van het bouwen met staal. In het akkoord komt te staan wat de staalbouwketen in ons land gaat doen om de bouwgebonden emissie van CO2 en andere schadelijke stoffen terug te dringen, onder meer door de inzet van primaire grondstoffen te beperken maar ook door het circulair bouwen te bevorderen via nog intensiever hergebruik en recycling van staal. Daarmee draagt de keten bij aan de doelen van het EU-programma Fit for 55 en het nationaal Klimaatakkoord.
Bedoeling is dat het Staalbouwakkoord in het najaar 2022 het levenslicht ziet, bekrachtigd door alle disciplines binnen de staalbouwketen.

Jacqueline Cramer, voorheen minister van VROM en momenteel actief als hoogleraar duurzame innovatie en senior-adviseur duurzaamheid aan de Universiteit van Utrecht, treedt niet alleen op voorzitter van de kick-off meeting. Ook gaat ze de gehele route naar het Staalbouwakkoord begeleiden. De organisatie van dat proces berust bij Bouwen met Staal, daarbij ondersteund door onder meer Tata Steel Nederland.

  • Tijdens de Staalbouwdag 2021, 11 oktober a.s. in Amsterdam, belicht de voorzitter van de Bouwen met Staal-werkgroep Staalbouwakkoord, Hans Schepers (directeur van Tata Steel Building Systems Nordic) de achtergronden en uitgangspunten van het Staalbouwakkoord. U kunt de presentatie, als onderdeel van het Staalbouwdag-congres, gratis ‘fysiek’ bijwonen of volgen via de livestream.
  • Foto: Infosteel.


Circulair bouwen ter discussie
Online event ‘Circulair en remontabel bouwen in de praktijk’, dinsdag 9 november a.s. vanuit de Tijdelijke Rechtbank Amsterdam.
Circulaire belofte ingelost
Tweede ronde voor Tijdelijke Rechtbank Amsterdam.
Sneller over op waterstof
Tata Steel Nederland stapt eerder over op de inzet van groene waterstof bij de staalproductie.
Tot 7 miljard euro extra voor reductie CO2-uitstoot
Het demissionair kabinet trekt hoogstwaarschijnlijk nog 6 tot 7 miljard euro extra uit voor het terugdringen van de uitstoot van CO2.
Eerste fossielvrije staal geproduceerd
Als eerste staalfabrikant ter wereld is SSAB erin geslaagd fossielvrij staal te vervaardigen, met behulp van waterstof.
Steun voor energiebesparing MKB
Per 1 oktober a.s. opent RVO.nl voor MKB-bedrijven een nieuwe subsidieregeling energiebesparende maatregelen.
Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering van kracht
Hiermee is de weg vrij voor bouwactiviteiten zonder natuurvergunning in de nabijheid van beschermde natuurgebieden.
Pagina 1 van 1