Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Staalproducent kiest het ruime sop met waterstof
Tata Steel gaat in zee met Van Dam Shipping voor de gezamenlijke ontwikkeling van een transportschip dat vaart op waterstof.
Tegemoetkoming voor energiebesparende MKB-ers
De afgelopen maanden heeft RVO een fors aantal aanvragen ontvangen voor de Subsidieregeling Verduurzaming MKB.
Opbouwfase Bouwakkoord Staal uit de startblokken
De opbouwfase van het Bouwakkoord Staal is gestart. Gewerkt wordt aan handelingsperspectieven voor een meer duurzame productie- en bouwpraktijk.
Zonnepanelen per 2025 verplicht bij nieuwe bedrijfsgebouwen
Vanaf 2025 dienen voortaan zonnepanelen te worden aangebracht op daken van nieuwe bedrijfsgebouwen.
Hyperloop in aantocht
In 2030 heeft Europa haar eerste commercieel draaiende hyperloop, verwacht Hardt Hyperloop.
Veel kantoorruimte nog onvoldoende duurzaam
Op dit moment is nog slechts 57 procent van alle kantoorruimte in Nederland voorzien van energielabel C of hoger, blijkt uit onderzoek van Colliers.
Almere krijgt eerste subsidievrije zonnepark op land
In Almere gaat Vattenfall een zonnepark op land aanleggen zónder overheidssubsidie.
Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering van kracht
Hiermee is de weg vrij voor bouwactiviteiten zonder natuurvergunning in de nabijheid van beschermde natuurgebieden.

Nieuws

Almere krijgt eerste subsidievrije zonnepark op land

18 november 2021

In Almere gaat Vattenfall een zonnepark op land aanleggen zónder overheidssubsidie. Doorgaans zijn zonneprojecten alleen financieel haalbaar als subsidie is toegekend via de regeling SDE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie). Via deze regeling ondersteunt het Rijk initiatieven van bedrijven en organisatie om de uitstoot van CO2 te verminderen. Het zonnepark in Almere wordt het eerste zonnepark op land in Nederland dat geen aanspraak doet op het fonds.

‘We geloven dat subsidievrije parken toekomst hebben, al zijn die nog lang niet vanzelfsprekend in de Nederlandse markt’, stelt Annemarie Schouten, hoofd zonne-energie van Vattenfall Nederland. ‘Wat ons helpt, is dat we actief zijn in de hele energieketen en onze klanten daardoor direct kunnen koppelen aan dit project. Dat is essentieel om dit park zonder subsidie te kunnen bouwen. We zien dan ook dat de vraag naar stroomcontracten direct van subsidievrije bronnen aan het toenemen is. Dit geeft ons het vertrouwen deze uitdaging voor dit project aan te gaan.’

Toch gaat het energiebedrijf er niet van uit dat voortaan alle zonneparken ‘t zonder overheidssubsidie kunnen stellen. Het zonneproject in Almere had al een zekere voorsprong. Het park wordt gebouwd op een stuk overheidsgrond aan de Trekweg bij de A6 in Almere dat door het Rijksvastgoedbedrijf naar de markt is gebracht.

Het park krijgt in totaal 25.000, dubbelzijdige zonnepanelen die kunnen meedraaien met de zon. Hierdoor wordt aan beide zijden van het paneel het zonlicht omgezet in energie. Dankzij dit zonvolgend systeem krijgt bovendien de bodem onder de panelen voldoende licht, lucht en water. Het zonnepark moet op jaarbasis 18,3 gigawattuur gaan leveren. Met deze vracht aan groene stroom zou een gemiddelde elektrische auto meer dan 3.000 maal een rondje om de aarde kunnen rijden.

Het definitief parkontwerp wil Vattenfall maken in samenspraak met gemeenten, omwonenden en lokale bedrijven. Start van de bouw is voorzien voor 2024. Tegen die tijd dient dan wel weer voldoende capaciteit beschikbaar te zijn op het regionale elektriciteitsnet. Netbeheerders als TenneT en Alliander zijn al druk doende om de netcapaciteit in de regio’s op te voeren. Door hoogspanningskabels te vernieuwen dan wel nieuwe kabels aan te brengen, moet het net uiteindelijk meer groene energie van de aanbieders naar de eindgebruikers kunnen brengen.

Al eerder had Vattenfall de primeur van het eerste subsidievrije windmolenpark op zee. Dit windmolenpark – Hollandse Kust Zuid – is sinds afgelopen zomer in aanbouw op de Noordzee. Naar zeggen van het energiebedrijf is Hollandse Kust Zuid het eerste windmolenpark in Europa dat zonder overheidssubsidie tot stand komt. Toch krijgt dit project indirect een overheidssteuntje in de rug. Het Rijk heeft TenneT de opdracht gegeven om het ‘stopcontact op zee’, de bekabeling naar de kust en de aansluiting op het stroomnet in orde te brengen. Hierdoor zijn de kosten en risico’s van Vattenfall aanzienlijk afgenomen.

  • Foto: Vattenfall.


Staalproducent kiest het ruime sop met waterstof
Tata Steel gaat in zee met Van Dam Shipping voor de gezamenlijke ontwikkeling van een transportschip dat vaart op waterstof.
Tegemoetkoming voor energiebesparende MKB-ers
De afgelopen maanden heeft RVO een fors aantal aanvragen ontvangen voor de Subsidieregeling Verduurzaming MKB.
Opbouwfase Bouwakkoord Staal uit de startblokken
De opbouwfase van het Bouwakkoord Staal is gestart. Gewerkt wordt aan handelingsperspectieven voor een meer duurzame productie- en bouwpraktijk.
Zonnepanelen per 2025 verplicht bij nieuwe bedrijfsgebouwen
Vanaf 2025 dienen voortaan zonnepanelen te worden aangebracht op daken van nieuwe bedrijfsgebouwen.
Hyperloop in aantocht
In 2030 heeft Europa haar eerste commercieel draaiende hyperloop, verwacht Hardt Hyperloop.
Veel kantoorruimte nog onvoldoende duurzaam
Op dit moment is nog slechts 57 procent van alle kantoorruimte in Nederland voorzien van energielabel C of hoger, blijkt uit onderzoek van Colliers.
Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering van kracht
Hiermee is de weg vrij voor bouwactiviteiten zonder natuurvergunning in de nabijheid van beschermde natuurgebieden.
Pagina 1 van 1