Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Hyperloop in aantocht
In 2030 heeft Europa haar eerste commercieel draaiende hyperloop, verwacht Hardt Hyperloop.
Circulariteit in detail
ISSO heeft de mogelijkheden en aandachtspunten voor 'Design for Disassembly' vastgelegd in het rapport ‘Circulariteit in referentiedetails’
Maak kans op een Nationale Staalprijs 2022
Kans maken op een Nationale Staalprijs 2022? Stuur dan uw staalbouwprojecten, afgerond in 2021 of 2020, in voor deelname vóór 1 juni a.s.
Nederlands succes bij internationale BREEAM Awards 2022.
Het Collectie Centrum Nederland in Amersfoort en het Hoogvliet Distributiecentrum aan de A12 bij Bleiswijk hebben een prestigieuze internationale duurzaamheidsprijs in de wacht gesleept: een BREEAM Award 2022.
Milieu-installatie koudbandwalserij officieel geopend
Tata Steel Nederland heeft afgelopen vrijdag 18 maart haar nieuwe milieu-installatie bij de koudbandwalserij op het eigen bedrijfsterrein in IJmuiden officieel geopend.
Veel kantoorruimte nog onvoldoende duurzaam
Op dit moment is nog slechts 57 procent van alle kantoorruimte in Nederland voorzien van energielabel C of hoger, blijkt uit onderzoek van Colliers.
Almere krijgt eerste subsidievrije zonnepark op land
In Almere gaat Vattenfall een zonnepark op land aanleggen zónder overheidssubsidie.
Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering van kracht
Hiermee is de weg vrij voor bouwactiviteiten zonder natuurvergunning in de nabijheid van beschermde natuurgebieden.

Nieuws

Milieu-installatie koudbandwalserij officieel geopend

28 maart 2022

Tata Steel Nederland heeft afgelopen vrijdag 18 maart haar nieuwe milieu-installatie bij de koudbandwalserij op het eigen bedrijfsterrein in IJmuiden officieel geopend.

In het bijzijn van talrijke belangstellenden verrichtten Cinta Groos (voorzitter Centrale Ondernemingsraad, Tata Steel), Frans Backus (omwonende en lid van de Burentafel), Bram Nugteren (manager omgeving & overlast, Tata Steel) en Lisette Sierevogel (bedrijfschef koudbandwalserij) gezamenlijk de openingshandeling. Die handeling was overigens voornamelijk van symbolische betekenis. De staalfabrikant heeft de installatie al op 1 maart in bedrijf genomen.

De nieuwe installatie voorziet in afvang en verbranding van zogeheten PAK-stoffen, die vrijkomen bij de productie van het koudgevormd staal in de gloeiovens. PAK’s zijn polycyclische aromatische koolwaterstoffen die ontstaan bij thermische ontbinding (onvolledige verbranding) van organisch materialen bij hoge temperaturen. Ze kunnen vrijkomen bij vulkaanuitbarstingen of bosbranden, in (verbrandings)ovens, maar ook bij het stoken van houtkachels en open haarden en het aanbranden van voedsel. In hogere concentraties kunnen PAK’s irritatie van oog- en slijmvliezen veroorzaken en leiden tot kanker. Opname in het menselijk lichaam vindt voornamelijk plaats door het eten van verbrand voedsel en in veel mindere mate via de huid of de luchtwegen.

Bij de koudbandwalserij van Tata Steel vangt de nieuwe installatie via filters het overgrote deel van de PAK-stoffen af die ontsnappen bij het verwarmen van de rollen staal in de gloeiovens. Tijdens dit verhittingsproces stoot de wasolie op het oppervlak van de staalrollen PAK’s uit. PAK-stoffen die aan de filters weten te ontkomen, worden alsnog door de naverbrander van de installatie omgezet in water en ‘een fractie CO2’, aldus Lisette Sierevogel, bedrijfsleidster van de koudbandwalserij, ‘Hierdoor stoot het gloeiproces geen PAK-stoffen meer uit. Uiteraard houden wij deze verbetering vast, we laten regelmatig metingen uitvoeren en delen deze gegevens met het bevoegd gezag.’

Ook bij de sinterfabriek staat de aanpak van PAK-stoffen op de rol. In deze fabriek worden fijne ijzerertsen, smeltmiddelen en eerder gebruikt staal ‘samengebakken’ tot vuistgrote brokken, waarna ze de hoogoven in kunnen. Momenteel wordt voor deze fabriek beproefd hoe de bestaande filters de PAK-stoffen nog beter uit de rookgassen kunnen halen als een ander type actief kool wordt ingezet. Komende maanden worden hiertoe de benodigde metingen uitgevoerd. Net als bij de koudbandwalserij zijn de metingen toebedeeld aan onafhankelijke externe bureaus.

De maatregelen bij de koudbandwalserij en de sinterfabriek tezamen moeten resulteren in een reductie van PAK-stoffen met bijna een derde. Een afname van in totaal 50 procent ligt het verschiet als je ze ziet als onderdeel van het ‘Pact tegen PAK’: het complete pakket aan maatregelen zoals de staalproducent ’t heeft vastgelegd in haar Roadmap Plus.

Hans van den Berg, CEO Tata Steel Nederland: ‘Wij blijven hard werken om ons uitgebreide verbeterprogramma ter waarde van 300 miljoen euro zo snel mogelijk te implementeren. Boven op de reeds gerealiseerde maatregelen, gaan we dit en volgend jaar meer dan 20 maatregelen realiseren om de impact van onze processen op de leefomgeving fors te verminderen. De ingebruikname van deze milieu-installatie is daar een goed voorbeeld van.’

Ook Serge Ferraro, wethouder bij de gemeente Beverwijk, is ingenomen met de nieuwe installatie: ‘Ik ben verheugd dat Tata Steel weer een concrete maatregel realiseert voor een betere leefomgeving, deze keer een forse reductie van PAK-stoffen bij de Koudbandwalserij.’Hyperloop in aantocht
In 2030 heeft Europa haar eerste commercieel draaiende hyperloop, verwacht Hardt Hyperloop.
Circulariteit in detail
ISSO heeft de mogelijkheden en aandachtspunten voor 'Design for Disassembly' vastgelegd in het rapport ‘Circulariteit in referentiedetails’
Maak kans op een Nationale Staalprijs 2022
Kans maken op een Nationale Staalprijs 2022? Stuur dan uw staalbouwprojecten, afgerond in 2021 of 2020, in voor deelname vóór 1 juni a.s.
Nederlands succes bij internationale BREEAM Awards 2022.
Het Collectie Centrum Nederland in Amersfoort en het Hoogvliet Distributiecentrum aan de A12 bij Bleiswijk hebben een prestigieuze internationale duurzaamheidsprijs in de wacht gesleept: een BREEAM Award 2022.
Veel kantoorruimte nog onvoldoende duurzaam
Op dit moment is nog slechts 57 procent van alle kantoorruimte in Nederland voorzien van energielabel C of hoger, blijkt uit onderzoek van Colliers.
Almere krijgt eerste subsidievrije zonnepark op land
In Almere gaat Vattenfall een zonnepark op land aanleggen zónder overheidssubsidie.
Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering van kracht
Hiermee is de weg vrij voor bouwactiviteiten zonder natuurvergunning in de nabijheid van beschermde natuurgebieden.
Pagina 1 van 1