Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Staalproducent kiest het ruime sop met waterstof
Tata Steel gaat in zee met Van Dam Shipping voor de gezamenlijke ontwikkeling van een transportschip dat vaart op waterstof.
Tegemoetkoming voor energiebesparende MKB-ers
De afgelopen maanden heeft RVO een fors aantal aanvragen ontvangen voor de Subsidieregeling Verduurzaming MKB.
Opbouwfase Bouwakkoord Staal uit de startblokken
De opbouwfase van het Bouwakkoord Staal is gestart. Gewerkt wordt aan handelingsperspectieven voor een meer duurzame productie- en bouwpraktijk.
Zonnepanelen per 2025 verplicht bij nieuwe bedrijfsgebouwen
Vanaf 2025 dienen voortaan zonnepanelen te worden aangebracht op daken van nieuwe bedrijfsgebouwen.
Hyperloop in aantocht
In 2030 heeft Europa haar eerste commercieel draaiende hyperloop, verwacht Hardt Hyperloop.
Veel kantoorruimte nog onvoldoende duurzaam
Op dit moment is nog slechts 57 procent van alle kantoorruimte in Nederland voorzien van energielabel C of hoger, blijkt uit onderzoek van Colliers.
Almere krijgt eerste subsidievrije zonnepark op land
In Almere gaat Vattenfall een zonnepark op land aanleggen zónder overheidssubsidie.
Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering van kracht
Hiermee is de weg vrij voor bouwactiviteiten zonder natuurvergunning in de nabijheid van beschermde natuurgebieden.

Nieuws

Opbouwfase Bouwakkoord Staal uit de startblokken

30 mei 2022

Met de ratificatie van het Bouwakkoord Staal, jongstleden maart, is een belangrijke eerste stap gezet op weg naar het verder verduurzamen van staal in de bouw en infrastructuur in Nederland per 2030. Om de aspiraties van het ketenbrede convenant straks goed in de (staal)bouwpraktijk te brengen, is onlangs de ‘opbouwfase’ van start gegaan. Tot eind dit jaar werken multidisciplinaire teams aan roadmaps met handelingsperspectieven voor elk belangrijk stadium van het staalbouwproces, van ontwerp tot en met hergebruik.

Zo zijn er handelingsperspectieven in de maak voor bijvoorbeeld het ontwerpen in staal, het conserveren van staal en voor de fabricage en montage van staalconstructies en stalen gevel- en dakbeplating. De handelingsperspectieven bieden praktische aanbevelingen en richtsnoeren om de collectieve afspraken van het Bouwakkoord Staal in 2030 te verwezenlijken. Daarbij wordt ook ingegaan op de stand van de benodigde technologie (Technology Readiness Level), mogelijke belemmeringen en gewenste stimulansen.

Net als bij de totstandkoming van het convenant worden de handelingsperspectieven samengesteld met inbreng van duurzame koplopers: deskundige vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties die al de benodigde kennis en ervaring in verduurzamen hebben opgedaan en dat graag delen.

Het werken aan de handelingsperspectieven gebeurt in multidisciplinaire teams. Elk team is zo geformeerd dat de beschikbare expertise van koplopers zo effectief mogelijk wordt benut. Zo nemen vooral architecten, constructeurs en detailengineers deel aan het ontwerpteam dat zich buigt over de perspectieven voor het duurzaam ontwerpen van draag- en afbouwconstructies.

Op dit moment zijn in totaal zeven teams operationeel. De zeven teams gaan vergezeld van een achtste ‘baseline’ team dat onder meer studeert op een geschikte methode voor het meten van de verbeteringen in milieuprestaties op weg naar 2030.

Op 15 juli, zo is de planning, worden alle handelingsperspectieven aangeboden ter openbare consultatie. Daarbij kunnen alle belanghebbenden en belangstellenden (tot 1 september) kennisnemen van de inhoud en desgewenst commentaar indienen. De publieke presentatie van de definitieve roadmaps en handelingsperspectieven is op de Staalbouwdag 2022, dinsdag 4 oktober a.s. in het AFAS Theater in Leusden.

De teams en teamsleden (per 25 april 2022):

  • www.bouwakkoordstaal.nl/opbouwen
  • Foto: onderzoeks-/bedrijfsgebouw Biopartner 5, Oegstgeest (Popma ter Steege Architecten, © René de Wit). De hoofddraagconstructie is van staalprofielen, vrijgekomen bij demontage van een naburig, leegstaand laboratoriumgebouw.


Staalproducent kiest het ruime sop met waterstof
Tata Steel gaat in zee met Van Dam Shipping voor de gezamenlijke ontwikkeling van een transportschip dat vaart op waterstof.
Tegemoetkoming voor energiebesparende MKB-ers
De afgelopen maanden heeft RVO een fors aantal aanvragen ontvangen voor de Subsidieregeling Verduurzaming MKB.
Zonnepanelen per 2025 verplicht bij nieuwe bedrijfsgebouwen
Vanaf 2025 dienen voortaan zonnepanelen te worden aangebracht op daken van nieuwe bedrijfsgebouwen.
Hyperloop in aantocht
In 2030 heeft Europa haar eerste commercieel draaiende hyperloop, verwacht Hardt Hyperloop.
Veel kantoorruimte nog onvoldoende duurzaam
Op dit moment is nog slechts 57 procent van alle kantoorruimte in Nederland voorzien van energielabel C of hoger, blijkt uit onderzoek van Colliers.
Almere krijgt eerste subsidievrije zonnepark op land
In Almere gaat Vattenfall een zonnepark op land aanleggen zónder overheidssubsidie.
Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering van kracht
Hiermee is de weg vrij voor bouwactiviteiten zonder natuurvergunning in de nabijheid van beschermde natuurgebieden.
Pagina 1 van 1