Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Aanbesteed op meerwaarde
Voor hoogwaardige nieuwe scholen tegen aanvaardbare kosten, sluit de gemeente Amsterdam donderdag 25 mei a.s. raamovereenkomsten met drie consortia.
Run op subsidieregeling emissieloos bouwmaterieel
Aanvragen voor SSEB-subsidie overschrijden (nu al) het beschikbare budget.
Mega-opslag voor duurzame elektriciteit in Delfzijl
In het Groningse Delfzijl komt de grootste opslagfaciliteit voor duurzame elektriciteit in Europa. De ‘mega-batterij’ kan straks ruim 1 GigaWattuur stroom bewaren.
Klaar voor gebruik: NTA hergebruik constructiestaal
Dinsdag 6 juni a.s. wordt in Leiden de NTA 8713 Hergebruik van constructiestaal gelanceerd.
Samen voor duurzame industrie
Nederland en Frankrijk hebben een overeenkomst gesloten tot nauwere samenwerking bij het verduurzamen van de industrie in beide landen.
Steeds meer stroom uit hernieuwbare bronnen
De winning van elektriciteit uit zonnepanelen, windmolens en andere hernieuwbare bronnen is in 2022 met 20% gestegen.
Steun voor verduurzaming industrie
De rijksoverheid stelt het bedrijfsleven 270 miljoen beschikbaar voor CO2-reductie.
Gulden Feniks 2023 open voor inschrijving
Nationaal Renovatie Platform opent inschrijving voor Gulden Feniks 2023.

Nieuws

Samen voor duurzame industrie

21 april 2023

In de slipstream van het staatsbezoek van de Franse president Emmanuel Macron aan ons land zijn Nederland en Frankrijk nader tot elkaar gekomen voor het verduurzamen van de industrie in beide landen. De Nederlandse ministers Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), de Franse minister Roland Lescure (Industrie) en de voorzitters van de ondernemerskoepels, Ingrid Thijssen (VNO-NCW) en Geoffroy Roux de Bézieux (MEDEF) hebben afgelopen woensdag 12 april hun handtekening gezet onder een gezamenlijk ‘Pact voor Innovatie en Duurzame Groei’.

Met het pact bekrachtigen beide landen hun aspiraties voor een sterkere publiek-private samenwerking tussen Nederlandse en Franse bedrijven op het gebied van industriële verduurzaming, maar ook als ’t gaat om verwante thema’s als digitalisering, veiligheid, energie-infrastructuur, duurzame mobiliteit en grondstoffenschaarste.

Het convenant vormt de uitwerking van afspraken die de regeringen van Frankrijk en Nederland in 2022 en 2021 hebben gemaakt. Gedeelde grondgedachte achter het nieuwe pact is om de twee naties via een meer intensieve samenwerking, zowel in economisch opzicht als op wetenschappelijk terrein in de Europese voorhoede te houden. Zo zijn Nederland en Frankrijk al enige jaren de koplopers binnen Europa in het ontwikkelen en fabriceren van chips en chips-machines en in technologieën als fotonica en dat willen ze graag zo houden.

Minder afhankelijkheid van kritieke grondstoffen en halffabricaten, minder CO2-uitstoot en een ruimere inzet van duurzame energie in productieprocessen mét de vereiste stabiele en toekomstbestendige energie-infrastructuur zijn de speerpunten voor nauwer samenwerken in industriële verduurzaming. Zo zijn kennisinstituut TNO en haar Franse tegenhanger CEA overeengekomen om meer met elkaar op te trekken bij het uitrollen van waterstofstrategieën of in het ontwikkelen en delen van kennis bij de opbouw van een ‘eigen’, Europese zonnepanelen-industrie, die de Europese landen minder afhankelijk maakt van de productie in bijvoorbeeld Azië.

Voor het verbond tussen Nederland en Frankrijk staat de bestaande samenwerking tussen Nederland en Duitsland model. Met de naaste oosterburen heeft ons land bijvoorbeeld al in 2021 een Innovatie- en Technologiepact gesloten, samen met publieke- en private partijen. Het laatste wapenfeit is een overeenkomst voor publiek-private samenwerking in batterijtechnologie, onlangs gesloten tijdens de Hannover Messe. Die samenwerking dient onder meer te resulteren in een nieuwe generatie energieopslagsystemen die minder aanspraak maken op kritische grondstoffen zoals lithium. De opslagsystemen moeten ook groter en robuuster worden, om het groeiend gebruik van duurzame-energie in de industrie adequaat te faciliteren.

• Foto: FME.Aanbesteed op meerwaarde
Voor hoogwaardige nieuwe scholen tegen aanvaardbare kosten, sluit de gemeente Amsterdam donderdag 25 mei a.s. raamovereenkomsten met drie consortia.
Run op subsidieregeling emissieloos bouwmaterieel
Aanvragen voor SSEB-subsidie overschrijden (nu al) het beschikbare budget.
Mega-opslag voor duurzame elektriciteit in Delfzijl
In het Groningse Delfzijl komt de grootste opslagfaciliteit voor duurzame elektriciteit in Europa. De ‘mega-batterij’ kan straks ruim 1 GigaWattuur stroom bewaren.
Klaar voor gebruik: NTA hergebruik constructiestaal
Dinsdag 6 juni a.s. wordt in Leiden de NTA 8713 Hergebruik van constructiestaal gelanceerd.
Steeds meer stroom uit hernieuwbare bronnen
De winning van elektriciteit uit zonnepanelen, windmolens en andere hernieuwbare bronnen is in 2022 met 20% gestegen.
Steun voor verduurzaming industrie
De rijksoverheid stelt het bedrijfsleven 270 miljoen beschikbaar voor CO2-reductie.
Gulden Feniks 2023 open voor inschrijving
Nationaal Renovatie Platform opent inschrijving voor Gulden Feniks 2023.
Pagina 1 van 1