Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Nu ook in Nationale Milieudatabase: staalframebouw
De nieuwe verklaring vertegenwoordigt frames van koudgevormde staalprofielen met wanddikten (plaatdikten) van 1–2 mm.
Windparken gezamenlijk ontmantelen
Sif Decom en Ballast Nedam gaan samen de ontmanteling van verouderde fundaties van offshore windparken aanpakken.
Personeelstekort sta-in-de-weg naar klimaatneutraal in 2050
Het doel om de gebouwde omgeving van Nederland per 2050 klimaatneutraal te hebben, is ‘realistisch niet haalbaar’, stelt het EIB.
Hergebruiksprijs Staal 2024
Nog tot 27 mei a.s. kunt u uw staalbouwproject(en) inschrijven voor deelname aan de Nationale Staalprijs 2024. Daarbij kunt u tevens een gooi doen naar de Hergebruiksprijs Staal 2024.
CO2-uitstoot Nederlandse industrie scherp gedaald
Door minder te produceren en meer groene stroom te gebruiken, is de CO2-emissie van industriële bedrijven fors gedaald.
Bouwemissietool gelanceerd
TNO introduceert de TNO Bouwemissietool, een zelf ontwikkelde rekentool voor snel inzicht in schadelijke emissies bij uitvoering bouwprojecten.

Nieuws

CO2-uitstoot Nederlandse industrie scherp gedaald

29 april 2024

Door minder te produceren en meer groene stroom te gebruiken, hebben Nederlandse industriële bedrijven een forse daling van hun CO2-emissie bewerkstelligd. In 2023 is de uitstoot met ruim 13 procent afgenomen ten opzichte van 2022, zo blijkt uit recente becijferingen van de Nederlandse Emissie Autoriteit (NEA).

In 2023 is uit de schoorstenen van raffinaderijen, centrales en fabrieken in ons land in totaal 60 miljoen ton CO2 opgestegen, tegen bijna 70 miljoen ton in 2022. Dat komt neer op een reductie 13,2 procent. Nog nooit in de afgelopen tien jaar is de jaar-afname zo fors uitgevallen. ‘Als deze trend doorzet, is de Nederlandse energie- en industriesector goed op weg om de gestelde CO2-reductiedoelen voor 2030 te halen’, aldus NEA-directeur Mark Bressers ‘Zo’n scherpe daling is vereist, als tussenstap naar een CO2-neutrale economie in 2050. De juiste richting lijkt te zijn gevonden’.

Bressers heeft ’t dan over de koers van de 345 Nederlandse ondernemingen die vallen binnen het Europese Emissiehandelssysteem (EU ETS). In 2022 en 2020 was de CO2-emissie van deze bedrijven ook al flink lager dan in het voorafgaande jaar. Alleen in 2021 bleef de emissiereductie achterwege, een gevolg van het economisch herstel na de coronapandemie. De daling van de CO2-uitstoot door de Nederlandse industrie verloopt de laatste jaren zoals in de rest van Europa, constateert de NEA.

Gezamenlijk hebben de EU ETS-bedrijven in ons land in 2023 om precies te zijn 9,36 miljoen ton minder CO2 uitgestoten dan in 2022. Voor de grootste afname tekent de energiesector met 6,7 miljoen ton. Dat zit ‘m volgens de NEA in de forse toename van de productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. In totaal is het afgelopen jaar evenveel elektriciteit geproduceerd als het jaar ervoor. Daarmee is het aandeel van hernieuwbare energie in het totaal gestegen en dat van fossiele energie teruggedrongen.

Ook in andere segmenten van de industriesector ging de CO2-uitstoot het afgelopen jaar substantieel omlaag, vooral door productieverminderingen. De daling in de categorie ‘overig industrie’ komt voornamelijk voor rekening van Tata Steel in IJmuiden. Daar heeft een deel van de productie langdurig stilgelegen vanwege grootonderhoud aan een van de hoogovens. Mede hierdoor heeft het staalbedrijf bespaard op 1,3 miljoen ton CO2.

De enige EU ETS-sector die zich dient te verbeteren, is de luchtvaart. De verzamelde luchtvaartmaatschappijen laten een CO2-uitstoot noteren van 2,6 miljoen ton. Dat is 11 procent meer dan in 2022. Gemeten is de emissie door vluchten binnen de Europese Economische Ruimte (EER) van maatschappijen die onder Nederlands toezicht vallen. Vooralsnog is de uitstoot wel geringer dan vóór corona. Zo was de luchtvaart in 2019 nog verantwoordelijk voor meer dan 2,9 miljoen ton CO2.

NEA-directeur Mark Bressers ziet twee kanten aan de scherpe daling van de CO2-uitstoot: ‘De ETS-sectoren dragen nu bovengemiddeld bij aan de CO2-daling van Nederland als geheel (6%). Het is heel positief dat een groot deel van de reductie behaald is door de inzet van meer hernieuwbare energie. Aan de andere kant is er in de industrie vooral minder geproduceerd en niet per se verduurzaamd. Daar is echt nog meer innovatie nodig om de CO2-uitstoot blijvend te verminderen.’

  • Foto: VNO NCW.


Nu ook in Nationale Milieudatabase: staalframebouw
De nieuwe verklaring vertegenwoordigt frames van koudgevormde staalprofielen met wanddikten (plaatdikten) van 1–2 mm.
Windparken gezamenlijk ontmantelen
Sif Decom en Ballast Nedam gaan samen de ontmanteling van verouderde fundaties van offshore windparken aanpakken.
Personeelstekort sta-in-de-weg naar klimaatneutraal in 2050
Het doel om de gebouwde omgeving van Nederland per 2050 klimaatneutraal te hebben, is ‘realistisch niet haalbaar’, stelt het EIB.
Hergebruiksprijs Staal 2024
Nog tot 27 mei a.s. kunt u uw staalbouwproject(en) inschrijven voor deelname aan de Nationale Staalprijs 2024. Daarbij kunt u tevens een gooi doen naar de Hergebruiksprijs Staal 2024.
Bouwemissietool gelanceerd
TNO introduceert de TNO Bouwemissietool, een zelf ontwikkelde rekentool voor snel inzicht in schadelijke emissies bij uitvoering bouwprojecten.
Pagina 1 van 1