Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Windmolens jagen staaltoepassing aan
Ook de laatste jaren blijft de afzet van constructiestaal voor de bouw in de lift zitten. Dat zit 'm vooral in de aanwas van windmolens.
Niet slecht, maar nog lang niet goed genoeg
Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) presenteert onderzoekresultaten CO2-intensieve productieprocessen industriƫle bedrijven.
Milieu-investeringen bedrijfsleven in de lift
Steeds meer bedrijven trekken steeds meer geld uit voor behoud en verbetering van het leefmilieu, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.
Autofabrikant tekent voor groen staal
Tata Steel Nederland en Ford hebben een principeakkoord gesloten voor levering van groen staal aan de autofabrikant in Europa.
Vernieuwde productkaarten constructiestaal in NMD
De Nationale Milieudatabase (NMD) is sinds vorige maand aangevuld met volledig vernieuwde productkaarten voor constructiestaal.
Roadmap Bouwakkoord Staal ter consultatie
Bouwakkoord Staal presenteert concept Roadmap met handelingsperspectieven voor verduurzaming staal in de bouw.

Koplopers zetten koers naar Bouwakkoord Staal

6 december 2021

Na een drukbezochte kick-off sessie (donderdag 30 september jl. bij Tata Steel in IJmuiden) en een openbare introductie van de duurzame uitgangspunten en voornemens op de Staalbouwdag (maandag 11 oktober in Amsterdam), zijn de strategische en inhoudelijke voorbereidingen voor een Bouwakkoord Staal nu helemaal uit de startblokken.

Sinds november van dit jaar en nog tot en met januari volgend jaar buigen vertegenwoordigers van alle disciplines in en voor de brede Nederlandse staalbouw zich met elkaar over een gezamenlijk visiedocument dat het fundament moet vormen van het Bouwakkoord Staal. In dit akkoord, dat in maart 2022 het licht gaat zien, leggen alle schakels in de bouwketen hun unanieme ambities vast voor een aanzienlijke reductie van de uitstoot van CO2 en andere milieuschadelijke stoffen per 2030 als direct gevolg van het toepassen van staal in de bouw en infrastructuur.

Voor het visiedocument komen de ketenvertegenwoordigers ofwel de ‘koplopers’, verenigd in de kerngroep Bouwakkoord Staal, tijdens een viertal besloten groepssessies bijeen om hun gedachtengoed, inzichten, kennis en ervaringen te delen. Bij de beraadslagingen vinden ze hun ‘procesmanager’ en deskundige gids op het gebied van duurzaamheid in Jacqueline Cramer, hoogleraar duurzame innovatie aan de Universiteit van Utrecht en misschien nog beter bekend als toenmalig minister van VROM.

In het visiedocument registreren de koplopers hun collectieve kijk op de (inter)nationale verduurzamingsopgave en de bijdragen die de staalbouwketen daaraan kan (en moet) leveren. Op grond van deze gedeelde denkbeelden verwoordt het document de collectieve missie en ambities voor de verduurzaming van het bouwen met staal. Visie, missie en ambities worden later verankerd en bekrachtigd in het Bouwakkoord Staal.

De kerngroep wil het definitief concept van het visiedocument per eind januari volgend jaar (en tot half februari) openbaar maken voor inzage en commentaar door een ieder. Na deze consultatieronde en weging van alle opmerkingen en suggesties volgt naar verwachting half maart 2022 de officiële ratificatie van het Bouwakkoord Staal en de verdere ‘uitrol’ ervan in de brede Nederlandse bouw, onderwijs, onderzoek en politiek.

Over de officiële naam van de toekomstige overeenkomst zijn de koplopers ’t overigens al snel eens geworden. Bouwakkoord Staal vervangt de eerdere werktitel Staalbouwakkoord, omdat Bouwakkoord Staal nog beter onder woorden brengt waar de overeenkomst voor staat: een akkoord door en voor alle geledingen van de nationale Bouw voor het (nog) meer duurzaam produceren, ontwikkelen, ontwerpen en bouwen met Staal.