Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Overstap op schoon bouwmaterieel traag op gang
Verduurzaming van bouwmaterieel verloopt stroef, blijkt uit onderzoek van studenten aan de Hogeschool van Amsterdam.
Mondiale energiebesparing pakt fors uit
Het afgelopen jaar is wereldwijd vier keer zo veel bespaard op energie als in 2021. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Internationaal Energie Agentschap (IEA).
EU kiest voor heffing op import CO2-intensieve producten
De lidstaten van de Europese Unie zijn afgelopen week akkoord gegaan met invoering van het Carbon Border Adjustment Mechanism.
Energietransitie en stikstofreductie gaan hand in hand
Breng de stikstofdepositie omlaag door de energietransitie te versnellen. Dat is de boodschap van een brede coalitie bedrijven onder aanvoering van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) aan de beleidsmakers in Den Haag.
Europese regelgeving voor duurzame bouw gesorteerd
DGBC heeft de meest relevante Europese regels voor de bouw- en vastgoedsector bijeengebracht in een nieuwe online publicatie.
Windmolens jagen staaltoepassing aan
Ook de laatste jaren blijft de afzet van constructiestaal voor de bouw in de lift zitten. Dat zit 'm vooral in de aanwas van windmolens.

Roadmap met handelingsperspectieven ter consultatie

25 oktober 2022

In maart 2022 hebben vertegenwoordigers van alle schakels in de Nederlandse staalbouwketen hun ambities voor het verder verduurzamen van het gebruik van staal in de bouw gezamenlijk vastgelegd en bekrachtigd met het Bouwakkoord Staal. Om de collectieve groene voornemens om te zetten in groene daden is op de Staalbouwdag 2022, dinsdag 4 oktober jl., een Roadmap met handelingsperspectieven wereldkundig gemaakt.

Consultatie

De roadmap heeft nu nog de status van concept en staat tot en met vrijdag 28 oktober open voor uw op-, aanmerkingen en suggesties. Na verwerking van alle ingediende reacties verschijnt de definitieve versie naar verwachting nog vóór eind dit jaar.

De concept-roadmap met handelingsperspectieven, een commentaar-invultabel en aanwijzingen voor het indienen van commentaar vindt u op www.bouwakkoordstaal.nl

Richtsnoeren voor verduurzaming in de praktijk

De roadmap schetst de route en het tijdpad dat de staalbouwketen in ons land dient te volgen om de aspiraties en afspraken van het Bouwakkoord Staal per 2030 te hebben doorgevoerd in de beroeps-, bedrijfs- en projectpraktijk.

De bijbehorende handelingsperspectieven vormen de praktische richtsnoeren waarmee alle betrokkenen – individueel of juist gezamenlijk – de benodigde maatregelen kunnen treffen voor (onder meer) het beperken van CO2-emissie, het reduceren van energiegebruik en het bevorderen van hergebruik voor een circulaire bouweconomie.

Voor alle belangrijke thema’s bij het toepassen van staal in de bouw zijn handelingsperspectieven geformuleerd met tekst en uitleg over mogelijke verduurzamingsmaatregelen, onder meer voor ontwerpen, primaire staalproductie, fabricage en montage van constructies, conserveren, en recycling en hergebruik. Per thema wordt ook ingegaan op de stand van de benodigde technologie (Technology Readiness Level), mogelijke belemmeringen en gewenste stimulansen.

Teamwork

Per thema zijn de handelingsperspectieven opgesteld door teams, geformeerd uit koplopers Bouwakkoord Staal. De koplopers zijn representanten van bedrijven en organisaties uit de nationale bouw- en infrastructuur die vooroplopen in verduurzaming.

Aan de teams hebben deelgenomen:

ABT • Akzo Nobel • Alba Concepts • ArcelorMittal • ARUP • Bouwen met Staal • Brink Staalbouw • C.A. de Groot Groep • cepezedprojects • Circulairstaal • Gemeente Amsterdam • GB Steel Group • Heijmans • Hogeschool Rotterdam • Hollandia Infra • MDG • Movares • Overdie • PMC • ProRail • Provincie Noord-Holland • Reijrink Staalconstructie • Rotocoat • Rijkswaterstaat • SAB Profiel • SNS (Samenwerkende Nederlandse Staalbouw) • Koninlijke Staalfederatie • Stichting Building for Good • PMC • Tata Steel Nederland • VERAS • Vic Obdam Staalbouw • Zandleven Coatings • Zinkinfo Benelux • Zinq

De teams stonden onder aanvoering van Bouwen met Staal en Bouwakkoord Staal-voorzitter Jacqueline Cramer.

  • Foto: Open Ateliers, Utrecht (HOH Architecten).