De presentatie van Theo Henrar (directievoorzitter Tata Steel Nederland) tijdens de Nationale Staalbouwdag 2018 is hier als PDF beschikbaar.
Nieuws
KIVI Award voor Andy van den Dobbelsteen
Andy van den Dobbelsteen (hoogleraar Climate Design & Sustainability, Faculteit Bouwkunde, TU Delft) heeft afgelopen maandag tijdens de Dag van de Ingenieur de Academic Society Award van het KIVI (Koninklijk Instituut voor Ingenieurs) in ontvangst genomen.
HIsarna, highlight van duurzaamheidsseminar
HIsarna, de nieuwe milieuvriendelijke staalproductietechnologie van Tata Steel, is een van de hoogtepunten (zo niet, hét hoogtepunt) van het seminar Duurzaam bouwen met staal 2019.
Nieuwe milieulijst honoreert circulair ondernemen
De Milieulijst MIA/Vamil 2019 is verschenen. Op deze lijst vinden ondernemers alle 290 milieuvriendelijke bedrijfsinvesteringen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).
Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023 gepublice
Het kabinet presenteert het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2013. Met dit programma wil de regering handen en voeten geven aan de implementatie van circulaire economie in onder meer de bouw en de maakindustrie.
NTA 8800:2019 ‘Energieprestatie van gebouwen’ gepubliceerd
Het NEN heeft de definitieve versie uitgebracht van NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’. De NTA 8800:2019 vervangt de NTA 8800:2018.
Subsidieregeling energieinnovatie afgepast op Klimaatakkoord
Te subsidiëren projecten moeten vooral gaan bijdragen aan reductie van CO2-uitstoot.
Circulaire bouweconomie op de agenda
Uiterlijk in 2050 (maar liever veel eerder) is de gebouwde omgeving circulair. Deze ambitie is vastgelegd in de Transitieagenda Circulaire Bouweconom
Grondstoffenakkoord gesloten
Vandaag hebben 180 Nederlandse organisaties en bedrijven het Grondstoffenakkoord ondertekend.
Nederland circulair in 2050
Staatssecretaris Dijksma heeft het Rijksbreed programma 'Circulaire Economie' aangeboden aan de Tweede Kamer. De bouw behoort tot de top-prioriteiten.

Circulaire bouweconomie op de agenda

Uiterlijk in 2050 (maar liever veel eerder) is de gebouwde omgeving circulair. Deze ambitie is vastgelegd in de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie. Onder leiding van Elphi Nelissen (hoogleraar Building Sustainability bij de Technische Universiteit Eindhoven en lid van de Taskforce Bouwagenda) heeft een team van deskundigen uit wetenschap, overheid en markt de gewenste strategie en acties voor een circulaire bouweconomie in 2050 gedocumenteerd.

De Agenda is onderdeel en tevens uitvloeisel van het Rijksbrede Programma ‘Nederland Circulair in 2050’, dat het Rijk sinds eind 2016 voert. Ook het Grondstoffenakkoord, in januari vorig jaar gesloten tussen zo’n 180 overheden, organisaties en bedrijven, en het werk van de SER voor de circulaire economie vormen de voedingsbodem van de Agenda. Op het thema circulaire economie dient de Transitieagenda als uitwerking van De Bouwagenda. Hierin staat de aanpak beschreven van het toekomstbestendig maken van Nederland en het versterken van de nationale bouwsector.

De Transitieagenda laat weten hoe ons land dient aan te koersen op een volledig circulaire (bouw)economie in 2050. De agenda geeft hiertoe de strategie en acties voor de eerste periode 2018–2021.

De opgave is complex, maar biedt ook kansen, vindt het transitieteam. ‘De bouw kan grote stappen nemen en snel zichtbaar resultaat boeken. Slim hergebruik betekent kostenreductie. Er ontstaat vraag naar een veelheid aan nieuwe producten en diensten, met alle economische prikkels van dien. Er komt een nieuwe kennisontwikkeling op gang bij architecten, ontwerpers, ingenieurs, dienstverleners, kennisinstellingen, opdrachtgevers, uitvoerders, producenten en talloze andere betrokkenen.’

Ook internationaal liggen er mogelijkheden als Nederland zijn voorsprong weet uit te bouwen, aldus de Agenda. ‘Circulair bouwen is in potentie een aantrekkelijk exportproduct. Het is daarom van groot belang om de circulaire economie in samenwerking met de Europese Unie en de landen daarbuiten op te pakken.’

Om de circulaire economie tot wasdom te brengen, stelt de Agenda uiteenlopende maatregelen voor. Alle overheidsaanbestedingen dienen per 2030 circulair te zijn, luidt een van de aanbevelingen. Zeven jaar eerder (2023) moeten alle uitvragen van overheden, zowel landelijk, provinciaal als gemeenten, in beginsel geheel circulair zijn.

Andere adviezen van de Agenda zijn onder meer: neem uiterlijk 2020 een besluit over een verplicht materialenpaspoort, besteedt aandacht aan circulair bouwen op alle onderwijsniveaus en opleidingen en regel subsidie voor circulaire businessmodellen. Daarnaast bepleit de Agenda oprichting van een kennisinstituut circulair bouwen, bij voorkeur onder te brengen in de Bouwagenda-organisatie.

De Transitieagenda Circulaire Bouweconomie is vorige maand aangeboden aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur & Waterstaat.KIVI Award voor Andy van den Dobbelsteen
Andy van den Dobbelsteen (hoogleraar Climate Design & Sustainability, Faculteit Bouwkunde, TU Delft) heeft afgelopen maandag tijdens de Dag van de Ingenieur de Academic Society Award van het KIVI (Koninklijk Instituut voor Ingenieurs) in ontvangst genomen.
HIsarna, highlight van duurzaamheidsseminar
HIsarna, de nieuwe milieuvriendelijke staalproductietechnologie van Tata Steel, is een van de hoogtepunten (zo niet, hét hoogtepunt) van het seminar Duurzaam bouwen met staal 2019.
Nieuwe milieulijst honoreert circulair ondernemen
De Milieulijst MIA/Vamil 2019 is verschenen. Op deze lijst vinden ondernemers alle 290 milieuvriendelijke bedrijfsinvesteringen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).
Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023 gepublice
Het kabinet presenteert het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2013. Met dit programma wil de regering handen en voeten geven aan de implementatie van circulaire economie in onder meer de bouw en de maakindustrie.
NTA 8800:2019 ‘Energieprestatie van gebouwen’ gepubliceerd
Het NEN heeft de definitieve versie uitgebracht van NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’. De NTA 8800:2019 vervangt de NTA 8800:2018.
Subsidieregeling energieinnovatie afgepast op Klimaatakkoord
Te subsidiëren projecten moeten vooral gaan bijdragen aan reductie van CO2-uitstoot.
Grondstoffenakkoord gesloten
Vandaag hebben 180 Nederlandse organisaties en bedrijven het Grondstoffenakkoord ondertekend.
Nederland circulair in 2050
Staatssecretaris Dijksma heeft het Rijksbreed programma 'Circulaire Economie' aangeboden aan de Tweede Kamer. De bouw behoort tot de top-prioriteiten.
Pagina 1 van 1
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey