Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

CO2-uitstoot fors omlaag door coronacrisis
De uitstoot van CO2 is in het eerste halfjaar van 2020 wereldwijd met 8,8 procent verminderd, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.
Zeven kandidaten voor NRP Gulden Feniks
De NRP Gulden Feniks, de jaarlijkse prijs voor Nederlandse projecten in renovatie, transformatie en gebieds(her)ontwikkeling, telt dit jaar zeven genomineerden. U herkent er vast wel één of twee.
Miljoenen voor energietransitie
Het kabinet Rutte maakt 18,3 miljoen euro vrij om onderzoeksfaciliteiten gericht op de energietransitie te versterken.
Fabriek voor recycling van vervuild staal geopend
Koning Willem-Alexander heeft gisteren in Farsum, bij Delfzijl, een nieuwe fabriek ten doop gehouden voor het reinigen en recyclen van vervuild staal.
PBL: Tijd dringt voor aanpak milieuproblemen
Dat is de boodschap van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) aan het kabinet.
TU Eindhoven begint energie-instituut
Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) heeft het Eindhoven Institute for Renewable Energy Systems (EIRES) geopend.
HYBRIT geopend
De premier Zweden heeft de nieuwe, duurzame staalfabriek van SSAB en partners geopend.

Nieuws

PBL: ‘Tijd dringt voor aanpak milieuproblemen’

16 september 2020

Klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en landdegradatie, ze vormen een steeds grotere bedreiging voor ons welzijn. De tijd begint te dringen om daar iets tegen te doen en 'woorden in daden om te zetten’. Dat is de boodschap van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) aan het kabinet.

Op verzoek van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat heeft het PBL de verslagen van vijf recente mondiale milieuverkenningen samengevat en geduid. Alle vijf studies wijzen in dezelfde richting: om de huidige, grootschalige milieuproblemen het hoofd te bieden, is verduurzaming van de productie én aanpassing van de consumptie nodig. ‘Denk daarbij aan minder energie- en materiaalgebruik, minder verlies en verspilling van voedsel en minder consumptie van vlees en zuivel’, aldus het planbureau.

Op zich is dat niets nieuws, maar de tijd om de afgesproken ambities om te zetten in acties is het afgelopen decennium wel aanzienlijk geslonken en daarmee ook de flexibiliteit in mogelijke oplossingen, waarschuwt het PBL. Nederland doet wel aanzetten om de situatie te verbeteren maar dat is niet genoeg, vindt het planbureau.

Het kabinet zou haar doelen op het gebied van duurzame energievoorziening, kringlooplandbouw en circulaire economie sterker met elkaar moeten verbinden. Ook verdienen de doelen een meer concrete invulling. Zo streeft het kabinet naar een halvering van de ecologische voetafdruk van Nederlanders in 2050. Het is echter nog onduidelijk hoe dat moet gebeuren.

Het PBL heeft zich gebogen over de rapporten van deze vijf onderzoeken:

  • Global Land Outlook: first edition (2017) van het secretariaat van de VN-conventie. Een studie naar het tegengaan van verwoestijning en landdegradatie (UNCCD). Gekeken is naar de huidige status en verwachte trends van landgebruik en landdegradatie, implicaties voor mensen en naar oplossingen om niet-duurzaam landgebruik te verminderen en bij te dragen aan het bereiken van andere maatschappelijke doelen;
  • Global Warming of 1.5 °C (2018) van het VN-Klimaatpanel (IPCC). Een onderzoek naar de implicaties van een temperatuurverandering van 1,5 °C ten opzichte van 2 °C en naar oplossingen om deze eeuw beneden de 1,5 °C temperatuurstijging te blijven in de context van duurzame ontwikkeling en het uitbannen van armoede;
  • Global Environment Outlook 6: Healthy Planet, Healthy People (2019), VN-Milieuprogramma (UNEP). Deze studie heeft geresulteerd in een overzicht van hoe het milieu wereldwijd verandert, hoe mensen hierop invloed hebben en door beïnvloed worden, de effectiviteit van gevoerd milieubeleid, en oplossingen om internationaal afgesproken milieudoelen te halen (zoals de SDG’s en het Klimaatakkoord van Parijs);
  • Global Resources Outlook 2019: Resources for the future we want (2019), het internationale grondstoffenpanel van het VN-Milieuprogramma (IRP). Bij dit onderzoek zijn de effecten van het gebruik van grondstoffen op mens en milieu tegen het licht gehouden. Daarnaast is studie gedaan naar oplossingen om grondstofgebruik te verduurzamen en
  • The Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services (2019), het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (IPBES). Een onderzoek naar de huidige status en de historische en verwachte trends voor biodiversiteit en ecosysteem-diensten én oplossingen om deze te behouden, herstellen en duurzaam te gebruiken in samenhang met het bereiken van andere maatschappelijke doelen.

Het PBL heeft haar analyse van de vijf rapporten met de conclusies en aanbevelingen vastgelegd in een 86 pagina’s tellend, Engelstalige rapport. Een beknopte uiteenzetting van de ‘hoofdboodschappen’ uit de mondiale verkenningen en de ‘lessen voor Nederland’ zijn vervat in een ‘notitie’. De PDF-en van beide publicaties en verwijzingen naar de vijf internationale rapporten zijn te vinden op deze webpagina van het Planbureau voor de Leefomgeving.

  • Foto: Marketingfacts.


CO2-uitstoot fors omlaag door coronacrisis
De uitstoot van CO2 is in het eerste halfjaar van 2020 wereldwijd met 8,8 procent verminderd, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.
Zeven kandidaten voor NRP Gulden Feniks
De NRP Gulden Feniks, de jaarlijkse prijs voor Nederlandse projecten in renovatie, transformatie en gebieds(her)ontwikkeling, telt dit jaar zeven genomineerden. U herkent er vast wel één of twee.
Miljoenen voor energietransitie
Het kabinet Rutte maakt 18,3 miljoen euro vrij om onderzoeksfaciliteiten gericht op de energietransitie te versterken.
Fabriek voor recycling van vervuild staal geopend
Koning Willem-Alexander heeft gisteren in Farsum, bij Delfzijl, een nieuwe fabriek ten doop gehouden voor het reinigen en recyclen van vervuild staal.
TU Eindhoven begint energie-instituut
Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) heeft het Eindhoven Institute for Renewable Energy Systems (EIRES) geopend.
HYBRIT geopend
De premier Zweden heeft de nieuwe, duurzame staalfabriek van SSAB en partners geopend.
Pagina 1 van 1